torsdag 17 november 2016

S-politiker vill bestraffa kommuner

UPPDATERAT
Boel Godner som är kommunstyrelsens ordförande (s) i Södertälje tycker att Täby och Ekerö, som har deklarerat att de inte kan ta emot flyktingar ska bestraffas. Något som Ylva Johansson arbetsmarknads- och etableringsminister (s) i nuläget har sagt inte ska ske. Men i framtiden är allt öppet. Regeringen tvingar genom lagstiftning kommunerna att ta emot nya svenskar. Skräcken för nya områden där fattigdom och utslagning härskar är stor. Femtiotre områden i Sverige är särskilt utsatta. Därför ska alla kommuner nu dela bördan av nya invånare.

Boel Godner i Södertälje menar att de fattiga finns i många områden i Sverige och att fördelningen av nytillkomna är mycket orättvis. Problemet är att många nyinflyttade till Sverige söker sig till sina anhöriga i fattiga kommuner och därför blir både arbetslösheten och trångboddheten bestående. Hon menar att kommuner som Ekerö och Täby gärna tar emot satsningar på infrastruktur som Förbifart Stockholm och Roslagsbanan, men nekar att gå in i framtiden och utveckla samhället samt bära bördan av nya invånare.

Hon anser att små kommuner som Norberg och Laxå tar betydligt större ansvar än dessa Stockholmskommuner. Hon säger till Länstidningen i Södertälje att vill kommuner inte ta emot flyktingar ska de heller inte ha någon tunnelbana.  Menar hon möjligen Nacka? På Värmdö är politikerna lydiga och gör sitt bästa för att utveckla bygden genom att bebygga ängar efter Hemmesta (tre mil från Stockholm) och en industritomt i Gustavsberg med baracker och modulhus för nya invånare. Detta efter att legat långt bak i listan för mottagning av flyktingar.

Politikerna i Värmdö hoppas säkerligen att de ska få statlig hjälp med infrastruktur genom Storskogen bakom Hemmesta. En statlig väg så att också den andra vägen efter Hemmesta, Fagerdalavägen, kan få bostäder och den miljösatsning som gjordes för ett par år sedan på Hemmesta sjöäng kan glömmas bort. Kungen invigde då. Utveckling längs hela linjen! Tunnelbana också till Värmdö är absolut målet. När väl Österleden och tunnelbanan till Nacka är klara 2025. Invånarantalet nu är drygt 41 000 i Värmdö, men ska vara omkring 60 000 år 2040. Det gäller att jobba hårt för att det ska bli verklighet. Naturen ska bort och nya invånare in. Sjuttio procent av folkökningen på Värmdö består av nyinflyttade.
18.11.2016
Miljöpartiet i Värmdö skyller ifrån sig genom Hanna Thorell (mp) språkrör och gruppledare. Hon har mejlat till mig att hon inte har varit inblandad i detta. Hon skriver: "Ängen där barackerna kommer att uppföras kommer med största sannolikhet att exploateras framöver och därför har man valt det som ett område för placering av de tillfälliga bostäderna, något jag fick höra under nämndmötet igår. /.../ Vi i Miljöpartiet har inte varit involverade i var de tillfälliga barackerna och bostäderna ska placeras. Vi ställer oss dock mycket positiva till attt kommunen har agerat snabbt och hittat områden för ändamålet. 

Låt mig försöka översätta till vanlig hederlig svenska: "Vi struntar i medborgarna och de som redan bor här tar vi ingen hänsyn till. Naturen kan skövlas. Vi bryr oss inte. I framtiden kommer alltid det moderaterna hittar på tillsammans med socialdemokraterna att gå före vad medborgarna anser. Och vi följer slaviskt vad regeringen med socialdemokrater och miljöpartister anser är bra."

Dock vet jag, som skriver detta, att det pågår ett uppror inne i miljöpartiet. På riksdagsnivå. Där en del har insett att krav på blind lydnad får partiet att rasa. Lite stake kanske vore bra Hanna Thorell?
Hemmesta sjöäng, som är våtmark, invigdes av kungen i maj 2014. 
Men visst kan det dikas igen för att 
utvecklingen och och invånarantalet ska kunna ökas i Värmdö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar