söndag 1 januari 2017

Migrationsverket avgjorde 112 000 ärenden

Det blev som väntat rekord under 2016 för avgjorda asylärenden hos Migrationsverket. Och siffran med kring 112 000 avgjorda ärenden är dubbelt så många som året innan 2015. Nästan fyra av fem fick ett positivt besked till att få stanna i Sverige, vilket regeringen inte trodde i början av 2016. Då skulle hälften - kring 80 000 som kom 2015 - få avslag och lämna landet. 

Det blev istället kring 77 procent som har fått stanna i Sverige, enligt Migrationsverkets beslut. Det var dock endast 17 000 som ansågs vara flyktingar medan 47 000 istället var alternativt skyddsbehövande. Omkring 5 800 tog tillbaka sina ansökningar. De flesta kom från Irak och Afghanistan.

Antalet ansökningar från ensamkommande barn minskade särskilt mycket. De blev 2 200 under 2016 mot hela 35 000 under 2015. Dessa är särskilt resurskrävande gentemot stat och kommun. Ett sådant barn kostar lika mycket på tre år som ett infött gör på 30 år. De kan kosta en miljon per år och hinner heller aldrig ge tillbaka till samhället allt de har fått. Kring 86 procent av ansökningarna från dessa barn bifölls förra året och det blev 9 500 ärenden som avgjordes. 

Sverige har redan haft 10 miljoner invånare ett tag, men i statistiken räknas inte de som har längre uppehållstillstånd eller är asylsökande och inte är medborgare, men dessa kostar miljarder så länge de befinner sig i landet. Under året kommer vi att nå siffran 10 miljoner även officiellt. Knappt 29 000 sökte asyl i Sverige under 2016, vilket är ungefär samma siffra som 2009 innan problemen hade börjat i Syrien och annorstädes. Den stora invandringen till Sverige gör att det blir en stor underklass i samhället, som har svårt att integreras.
Sverige går forfarande på knäna
 efter den anstormning av asylsökande, som kom 2015.
Kostnaden för hela mottagandet av invandrare
 uppgår till mer än vad rättsväsende och bistånd kostar.
Kommunalskatten kan behöva höjas med
två kronor i genomsnitt till 2019.
Omkring 100 000 flyktingar kostar
sammanlagt ca 400 miljarder för landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar