fredag 29 juni 2018

Italien fick nog av flyktingar

Italien hotade att blockera alla beslut i EU med ett veto om de inte fick hjälp med alla flyktingar över Medelhavet. Så det stora mötet om flyktingarna i EU i natt slutade med att asylcentra ska inrättas runt Medelhavet och där ska de som vill fly eller flyr över Medelhavet från Nordafrika tas om hand. Det ska vara frivilliga asylcentra i olika EU-länder och tio länder har anmält sitt intresse för detta. Där ska riktiga flyktingar skiljas ut från de som vill ha ekonomiskt sett bättre liv. 

Stefan Löfven var inte nöjd för han vill ha en jämn fördelning av flyktingar över hela EU. Det har varit hans linje hela tiden. Men den gäller inte. Dock vill han inte inse det. På frågan om Sverige ska ta emot fler flyktingar eller inrätta något asylcentrum svarade han dock nej. FN:s flyktingorgan UNHCR ska nu tillfrågas om dessa bevakade asylcentra. EU:s bevakning av de yttre gränserna ska också stärkas.

Tysklands Angela Merkel stod inför en regeringskris om hon inte kunde lösa migrationsfrågan före månadsskiftet. Tyskland är också det land som har tagit emot flest flyktingar sedan den stora asylmarschen genom Europa hösten 2015. Grekland sade sig vara berett att ta tillbaka flyktingar, som först anlänt dit, men sedan sökt sig vidare in i Europa. Det är Österrike som är ordförandeland i EU från den 1 juli och både Österrike och Italien vill göra mer för att stoppa flyktingströmmen in i Europa. Men Italien var nöjt med nattens förhandlingar. Vi är inte längre ensamma, sade den nye premiärministern Conte. 

Här skrev jag tidigare om detta. 


Ekonomiska flyktingar är inte längre
 välkomna i Europa.
Det är EU-länderna överens om.
Bevakade asylläger ska upprättas.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar