måndag 19 november 2018

Vi behöver socialdemokratisk populism

Att socialdemokraterna blir populister är lösningen på det politiska dilemmat, men dit är vägen mycket lång efter att avskyn för sverigedemokraterna har varit på agendan under många år. Sverigedemokraterna är istället på väg att bli arbetarparti i Sverige efter att nyliberalismen har utmanat socialdemokratin under några decennier. Men nyliberalismen med sina omfattande kriser i ekonomin har också nått till vägs ände. 

Socialdemokratin ska nu istället mobilisera "folket för ett försvar för jämlikhet och social rättvisa". Det skriver ett par debattörer vid det fackliga idéinstitutet Katalys i dag i DN. Tyvärr kommer dessa idéer alldeles för sent. Det är redan nu så att skillnaden mellan folket och de makthavande är gränslöst stor.

Jämlikhet och social rättvisa är ord som inte längre har någon betydelse i ett land där alla nya invånare ses som räddningen för socialdemokraterna. Men det gamla folket har ingen rätt alls till landet. Utbytet av invånarna pågår trots allas uttalanden om att invandringen är satt på sparlåga. Den pågår likafullt med kring 100 000 per år beroende på att de som redan är här får ta hit sina familjer. Drygt 51 000 personer ökade Sveriges befolkning med under första halvåret i år. 

Som vanligt har debattörerna inget annat att komma med utom skattehöjningar. Plus att staten ska sluta att spara och istället låna till investeringar. För skatteinkomsterna har sjunkit sedan år 2 000 som andel av BNP. Där kom ett erkännande av att den nuvarande politiken kostar. Och nu ska kapitalet, husägarna och de som sysslar med miljöfarlig verksamhet sättas åt. Dock måste partiledningen sluta att betrakta medlemmarna och deras åsikter som en belastning. Plus att det är dags med öppna val av partiordförande. Det sätt som socialdemokraterna har haft att slå till reträtt måste upphöra, menar debattörerna.

Allt i denna debattartikel kommer ungefär 20 år för sent. Det enda sättet att fortsätta denna politik är nog att i snabbare takt byta ut folket mot ett som inte inser hur illa Sverige fungerar. Och som därför tycker att de som kommer från urusla förhållanden ändå får det en aning bättre i det nya landet. Visst kan socialdemokraterna höja skatten, men först måste de återfå regeringsmakten. Populismen som debattörerna förespråkar är återigen ett försök att byta ut ords betydelse mot gammal politik. 

PS. Det var Gunnar Sträng (s) som införde omsen 1960 när statskassan uppvisade ett miljardunderskott. DS.


Det hjälper inte att enbart beskatta de rika.
Det upptäckte socialdemokraterna
redan på 70-talet.
Alla måste betala mer och mer(värdesskatt)

 annars går staten under.
Och alla måste arbeta annars får vi ett nytt skattefrälse.
Faksimil från Google. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar