lördag 16 juli 2016

Militären vill störta den islamistiska turkiska regeringen

UPPDATERAT
Det är ett känt faktum att när militären tycker det har gått för långt i ett land så vill den störta den sittande regeringen. Så ser det nu ut i Turkiet där president Erdogan alltmer har gått mot att införa ett islamistiskt styre och också själv få mycket mer makt. Presidenten har uppmanat folket att gå ut på gatorna och ta upp kampen mot militären. Ryktena säger också att Erdogan har sökt asyl i Europa. Men de senaste nyheterna säger att han har landat i Istanbul. 

Militära styrkor säger att de nu har kontroll över landet medan säkerhetsstyrkor menar att regeringen har tagit tillbaka makten. Det liknar ett inbördeskrig som bottnar i presidentens försök att alltmer tillskansa sig egen makt och göra Turkiet till ett islamistiskt inriktat land under Erdogan. En bomb har slagit ned i parlamentet i Ankara och kaoset är tydligt i landet.

Militären vill ha en icke-religiös stat och den har gamla rötter i Turkiet sedan 1923 då Kemal Atatürk genomförde reformer som president och förde Turkiet närmare västvärlden och införde det latinska alfabetet och avskaffade många religiösa ämbeten. Erdogans parti AKP har velat bli medlem i EU och ett tag verkade partiet för att Turkiet skulle bli en mer västerländsk stat. 

Detta arbete har avstannat och i valet 2015 lyckades AKP inte ens få egen majoritet, men ett nyval i november 2015 ordnade så att partiet dock fick detta. Men inte två tredjedels majoritet som skulle ha gjort att partiet kunde ändra författningen och ge presidenten mer makt. Turkiet stödde också i början IS, men tvingades ändra uppfattning.

Undantagstillstånd råder nu i hela Turkiet och president Erdogan försöker att övertyga folket om att det är han som har makten fortfarande. Han säger att ingen kan sätta sig över folkets vilja. Svenska resebyråer ställer in resor till Turkiet och UD säger att landet inte är säkert och avråder från icke nödvändiga resor till landet.
8:25
Nu ska president Erdogan låta de betala som har gjort uppror. De ska få betala ett högt pris, säger han. Fler än 750 rebeller har fångats in och nu är hämndens timme. Kuppen varade i fem timmar ungefär och nu ska ordningen återställas. EU stödjer Erdogan.
13:52
Närmare 3 000 sägs nu ha gripits för kuppförsöket och närmare 3 000 domare har avsatts.  Ett par trehundra har dött i striderna. Regeringen verkar vilja återinföra dödsstraff för att verkligen komma åt upprorsmakarna. Dock är flottans chef gisslan på en flottbas och rebellerna sägs ha tagit över en fregatt. Detta enligt grekiska militärkällor. Åtta turkiska militärer har sökt asyl i Grekland och Turkiet kräver att de lämnas ut. De flydde med en turkisk militärhelikopter. 

Här skrev jag i våras att Turkiet passar i EU när helvetet fryser till is. 


President Erdogan på Istanbuls flygplats
omgiven av jublande män. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar