lördag 5 november 2016

Sverige är inte bäst på integration

UPPDATERAT
Mipex har klassat Sverige som det bästa landet på integration, men det stämmer inte. Det Mipex bryr sig om är hur länderna i EU och världen använder sin välfärd för att ta hand om nya invånare. I Sverige så tas de in i välfärdssystemet från dag ett när de anländer och därför anses Sverige integrera dem. Men så är inte fallet. Istället skapas utanförskap. Både teologie doktor Ann Heberlein och Lars Lindström på Expressen tror att det är sant att Sverige är bäst på integration. Men tyvärr så skapas istället enklaver med invandrare. Utanförskapsområden.

Mammor som kommer hit med sina små barn får 450 dagar barnledigt vilket i sin tur inte får dem att lämna hemmet eller lära sig svenska. Socialen tar hand om nya invånare så att de kan försörja sig utan att arbeta. Om någon säger att den är 65 år får den automatiskt pension i Sverige. Och om någon säger att den är ett barn så blir den automatiskt omhändertagen och får förmåner som inte vuxna har. Detta integrerar inte nya svenskar utan sätter dem i särskilda välfärdsfickor tillsammans med alla de släktingar de har kunnat ta hit och där bor de utanför samhället och icke integrerade med majoriteten av svenskar, som anses behöva arbeta och försörja sig själva. De ska bara undantagsvis försörjas av andra. Medan nya invånare helt enkelt måste försörjas av andra medborgare.

Det Mipex gör är att jämföra och mäta vad länderna i världen gör, inte hur resultatet blir. Politiken i ett land syftar alltid någonstans, men att mäta resultatet går inte omedelbart när de olika åtgärderna införs. I Sverige tror fortfarande förre statsministern Reinfeldt att det är lönsamt med invandring fast det inte har varit det på årtionden. Men han är av åsikten att det är lönsamt och denna åsikt kommer han förmodligen att hålla fast vid till döddagar hur mycket statistik som än redovisas för honom. Han kör den propagandan för det gynnar honom personligen. Nu när han jobbar åt en amerikansk bank. 

Varje nyanländ svensk beräknas kosta kring 1,5 miljoner kronor och generera 700 000 i intäkter under sitt liv, enligt Pensionsmyndigheten. Således kostar var och en som invandrar nu kring 800 000 kronor under sin livstid i Sverige. Pensionsmyndigheten menar också att om några år stärks pensionssystemet genom att fler arbetar i Sverige, men på lång sikt blir pensionerna lägre. Detta beroende av att de som kommer hit inte hinner arbeta in någon pension. De har också lägre löner och då måste grundskyddet träda in i pensionerna. När de blir äldre, dvs någon annan får betala.

Sverige är bäst på att ta in nya invånare i våra välfärdssystem som vi har skapat under hundra år för att ha det bra. Men det betyder att dessa system inte kommer att hålla. Det är inte meningen att hundratusentals nya invånare ska försörjas av andra. Det är inte hållbart. Och det upptäckte regeringen förra året när gränskontrollerna infördes. Och invandringen ströps. Vi har inte råd med detta som Mipex räknar som integration.  
6.11.2016
Att Portugal i denna undersökning kommer tvåa i integration beror av att detta land tar emot sådana lyxflyktingar som till exempel pensionärer från EU. Det är lätt att ta sig in på arbetsmarknaden i Portugal, men däremot vård och utbildning är det sämre med. Men rika från EU som flyttar till Portugal har egna resurser att integrera sig i landet. Det är också lätt att bli medborgare och det får Portugal poäng för. De flesta invandrare kommer från Brasilien där det också pratas portugisiska och från länder i Afrika som tidigare har varit portugisiska kolonier. De har språket gratis. Och också till en del kulturen.

Portugal tar inte emot lika många invandrare som måste försörjas som exempelvis Sverige och Tyskland har gjort. År 2015 kom det knappt 1 000 asylsökande till landet. Det är katolska kyrkan som tar emot de flesta flyktingarna för staten är fattig i Portugal. Portugal fick också poäng i undersökningen för att de inte har något högerextremistiskt parti. Många portugiser får klara sig på kring 7 000 kronor i månaden. Portugal är således svårt att jämföra som land med Sverige, men det gör Mipex. Pensionerna i Portugal går knappt att leva av och barnen tar ofta hand om sina gamla föräldrar. 
Så här rankas länderna när det gäller åtgärder för att integrera nya migranter.
I Sverige tar vi in dem omedelbart i välfärdssystemet
och det anses vara integration när de ingår i
f-kassan, socialen, föräldraledighet och skola, dvs när
stat, landsting och kommun tar hand om dem. Vilket betyder
att de får del av skattemedel från andra svenskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar