måndag 14 december 2015

Två svenskar får livstid för terrorbrott

Ja de heter Hassan och Al Amin och ser ut som nedan. De är naturligtvis inte svenskar i vanlig bemärkelse. Inte infödda sedan generationer. Men de är göteborgare i 30-årsåldern. De är dömda i tingsrätten och detta kommer naturligtvis att överklagas. Men markeringen är skarp. Dessa båda är jihadister och det kan man inte komma undan med längre. Inte ens om man är svensk och göteborgare. Och inte heller om dessa missdåd utförs långt borta från Sverige.

1 kommentar: