lördag 23 januari 2016

Annelie Nordström var rädd för kassören

Varför finns facket? Det blir den grundläggande frågan nu när Annelie Nordström har avgått, fast inte riktigt ännu, och när hon träder fram och berättar att hon var rädd för kassören Anders Bergström i Kommunal. Det var denne som hade varit längst i maktposition som bestämde hur skåpet skulle stå. Jag känner igen manstypen: den hårde, som dock visade sig vara varm inuti bara man lärde känna honom och han fick som han ville. 

Vad har detta med organisationen att göra? Den makt som har getts till facket genom alla pengar som de anställda skänker till facket, för att det ska fungera som en storpappa när det går illa på arbetsmarknaden för den enskilde. Jo det handlar naturligtvis om makt och då spelar det ingen roll att en kvinna sitter på ordförandeposten. Hon tyckte att hon inte bestämde ändå. Utan det var handelsbolaget Lyran som drog iväg och öppnade restaurangen Metropol Palais. Och detta var ledningen tveksam till, men gjorde ingenting. För kassören övertygade ledningen om att detta var rätt.

Det verkar helt enkelt vara de gamla könsrollerna, som har gått igen i uppbyggnaden av Kommunal och att den som hade varit där längst hade makten över organisationen. Och det här har funnits i hela den fackliga rörelsen, säger Annelie Nordström: att om man är få i ledningen kan man få fördelar, som man tidigare inte har haft. Det var 35 år sedan Annelie Nordström jobbade som barnskötare så hon lider av samma dilemma som många inom den politiska rörelsen. De har gått från att vara yrkesarbetande till att bli pampar, även om hon inte vill kalla sig så. 

Vårt samhälle är uppbyggt som ett gammalt land blir ganska automatiskt. Det stelnar i sina former och till slut kan invånarna inte se att det är något fel på själva bygget, för så här har det alltid fungerat och så ska det vara till tidens slut. Detta har blivit kultur i den fackliga rörelsen. Det skulle vara fina julklappar till ombudsmännen och det skulle vara fester också för pensionärerna. De tidigare makthavarna skulle avtackas om och om igen. Och de som arbetar för de andra ska ha det bättre naturligtvis. För de sköter hela systemet när människor blir arbetslösa och de står som garanter mot företagen. Det ska ge fördelar till den enskilde ombudsmannen. Så klart.

Här skrev jag tidigare om Annelie Nordströms avgång. Och här om Margot Wallström och hennes försvar till varför hon hade fått en lägenhet av Kommunal. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar