tisdag 28 augusti 2018

Jan Emanuel (s) talar ut

Jan Emanuel Johansson, tidigare socialdemokratisk politiker, talar ut om sin ihopsamlade miljonförmögenhet på en kvarts miljard och varför det är så att han har tjänat så mycket pengar. Han har helt enkelt profiterat på Sveriges politik att ta emot så många flyktingar som möjligt och ge dem allt, vilket skatterna har bekostat som vi andra har betalat. Han berättar att Sverige verkligen har haft en extrem migrationspolitik i tidskriften Fokus: 

"Under en lång tid har Sverige haft en extrem migrationspolitik. Jag använder inte ordet extrem i moralisk bemärkelse utan konstaterar att inget annat västerländskt land kommer i närheten av Sverige i denna aspekt. I dag består 18 procent av Sveriges befolkning av människor födda i ett annat land. Vid inget tillfälle under 1900-talet har USA som är migrationslandet framför andra nått upp till denna siffra. Efter Libanon, Jordanien, Turkiet och Tchad har Sverige tagit emot störst andel människor som erhållit asyl per capita. Två av fem ensamkommande barn under 2015 valde Sverige som land att ansöka om asyl i. Nio av tio var män. Ett land som utgör två procent av EU:s befolkning. Om detta kan man tycka olika. Att det visar på en fantastisk humanism eller att det kommer att leda till avsevärda problem för Sverige som nation. Jag tillhör en av de svenskar som i hög grad tjänat på denna migrationspolitik, då jag haft bolag som arrangerat boende för ensamkommande barn, majoriteten har varit relativt unga män. I detta lägger jag ingen värdering, utan redovisar blott empiriska fakta."

Denna galna flyktingpolitik gjorde att en individ per dag fick kosta kring 2 000-3 000 kronor för att behovet var så stort. Det Sverige gjorde och gör var att bortse från att det behövs arbete i ett samhälle för att skapa välstånd, menar Jan Emanuel. Han säger att det har blivit de som haft de största resurserna både fysiskt och materiellt, som har kunnat ta sig till Sverige, vilket har blivit män. Svensk migrationspolitik har blivit antifeministisk, enligt Jan Emanuel. Idealism har också ersatt analys och en god vilja, vilket enligt honom har medfört ett kallt samhälle. Så långt Jan Emanuel. Det kostar i dag 110 000 kronor att anlita flyktingsmugglare och ta sig till Sverige från Turkiet. 

Jag tror att Jan Emanuel först och främst talar om sig själv och försöker rättfärdiga det han har gjort. Han har utnyttjat sina politiska förbindelser och profiterat på människor som var offer. Något som alltid förekommer i kristider. Han själv påstår att han har sparat massor med pengar åt samhället. Det kommer alltid att finnas personer som Jan Emanuel, som utnyttjar ett samhälle och tar allt de kan, för att det är möjligt. De finns naturligtvis inom socialdemokratin, som så länge har varit det parti dit lycksökare anslöt sig för att de var störst. Jan Emanuel har fått kritik för att hans bolag har haft slitna lokaler, eftersatt underhåll och underbemanning. Pär Nuder (s) hjälpte honom att tjäna så många miljoner. Nuder som kallade pensionärer "köttberg" under sin tid som finansminister. 


Jan Emanuel talar ut om att han verkligen har tjänat
sina pengar på Löfvens politik.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar