söndag 26 augusti 2018

Gener innehåller inte Sverige

UPPDATERAT
Det är bara fånerier när vetenskapsmän försöker bevisa att det inte finns något genetiskt nationellt svenskt. Det vet vi alla, konstigt att inte vetenskapsmän har vetat detta sedan lång tid tillbaka. Men enligt Sveriges Television har utgrävningar nu bevisat att det inte finns något genetiskt svenskt. Gener innehåller dock aldrig nationalitet. Hälften av de som levde i Sigtuna var invandrare, enligt vad som har bevisats, på vikingatiden. Men Sverige fanns inte heller. Landområden för tusen år sedan var uppbyggda kring städer och det var inte möjligt att få ihop detta till Sverige, Danmark eller Ryssland. Då fanns det på sin höjd små kungar över delområden som Svealand.

Kungadömen skapades för att kunna samla en större befolkning under ett styre. Detta för att i sin tur kunna bygga ett land med lag och ordning, att skapa större sammanhållning och inte kriga inbördes. Det i sin tur gynnade välstånd. Sverige är ett bra exempel på detta eftersom vi inte har krigat på mer än 200 år.

Det som finns är fäder och förfäder som har byggt det här landet ekonomiskt under särskilt de senaste hundra åren. Och vad det handlar om är de system vi har byggt tillsammans för välfärd med bidrag och skatter. För det är de ekonomiska systemen som nu är i gungning eftersom politikerna har tyckt att vi har varit en humanitär stormakt. Det klarar inte ett ekonomiskt demokratiskt system med välfärd av vår typ. När alla nya invånare ska ha bidrag faller systemen isär. Så har aldrig Sverige fungerat tidigare. 

Sigtuna grundades 980 för att vara en handelsplats. De olika invånarna kom från det som i dag är södra Sverige, Danmark, Norge, Ukraina, Litauen, norra Tyskland och andra delar av centrala Europa. Det visar gravar i Sigtuna. Den som ville uträtta något i den tidens land, vare sig inom kyrkan eller politiken, var tvungen att först åka till Sigtuna, menar forskarna. Riga, Kiev och Ribe i Danmark var liknande städer på den tiden. Länderna fanns inte. Och vikingar levde inte bara i Sverige utan rörde sig över hela den kända världen plus Nordamerika.

Det är också vetenskapligt konstaterat att vi är mer genetiskt lika britter och tyskar än finländare. Det betyder inte att vi nationellt är medborgare i Storbritannien eller Tyskland. Det finns också genetiska skillnader mellan svenskar från Norrbotten om man jämför med Skåne. Det beror av hur människor har rört sig över geografiska landområden. Kulturer skiljer sig åt genom att bilda genetiska kluster inom människor. Vi är således genetiskt olika de människor som invandrar från Mellanöstern och Afrika i dag. Ingen sensation. 
27.8.2018
Här berättar kulturföreningen Allmogen i form av Daniel Sjöberg att DN borde faktagranska sig själv plus alla andra medier som spritt denna lögnaktiga historia. Om man läser själva grunden till mediernas historia, så ser man att det rörde sig om 28 individer som var begravda - av 800 utgrävda gravar - och att mer än hälften av dem ansågs komma utomlands ifrån, dvs inte från Mälardalen.

Hela 40% av alla etniskt svenska män (och upp emot 26% av samiska män) som lever idag härstammar från samma förfader, som kan kallas ”Ivar”. Hans korrekta namn är I1-M253, den mutation som alla hans manliga efterkommande bär på – inklusive Daniel Sjöberg som skriver det här. ”Ivar” bodde i norra delen av det som nu är Tyskland och hans ”söner” invandrade till Sverige i början av bronsåldern för 3,500 år sedan – enligt en hypotes i samband med en exploderande bärnstenshandel.

Så här kan människan och hennes förfäder
ha spritt sig över jorden.
Sverige befolkades sent.
Här fanns ett tjockt islager. 

Faksimil från SO-rummet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar