onsdag 10 oktober 2018

Sveriges tillväxt i botten i EU

UPPDATERAT
BNP per capita har utvecklats sämst under 2018 i Sverige av alla länder i EU. En förklaring till  den låga tillväxten är att Sverige tagit emot många asylsökande på senare år och att dessa inte arbetar lika mycket som de inrikes födda. Ekonomin som helhet har vuxit, men fler måste dela på pengarna i Sverige. Det riskerar att bli en ond cirkel om inte arbetslösheten bland de nytillkomna svenskarna sjunker. Ökade utgifter för socialbidrag och andra ersättningar kräver höjda skatter, som i sin tur skadar ekonomin långsiktigt. 

Nu är det högkonjunktur, men skulle det dessutom bli en ny finanskris är Sverige illa ute om vi inte får en kraftfull regering snart. Det måste till ett reformpaket som första åtgärd, för att de ekonomiska problemen inte ska sänka Sverige inom en snar framtid. Vi har gått för den näst lägsta tillväxten i EU 2017 till den lägsta. BNP per capita ligger på ungefär 380 000 kronor i Sverige. Sämre än 2016 när BNP per capita låg på 463 000 kronor. Befolkningen har ökat med drygt 51 000 personer under året. 
14.10.2018
Ja det är alla pensionärer som inte producerar längre som drar ned BNP per capita för de konsumerar inte heller. Och så är det förstås alla flyktingar med små barn. De kostar. Det är således demografiska förändringar det handlar om. Men pensionärer som är fattiga är de mest miljövänliga för de har inte råd att åka utomlands, inte råd att ha några bilar, de tär inte på naturens resurser mer än nödvändigt. Det gör dock de nytillkomna mycket mer eftersom de behöver nya hus att bo i, så det är stor skillnad på miljötänkandet för olika grupper av befolkningen. 

Ta till exempel smålänningen som är gift med tre fruar och har sexton barn. Kommunen i Nacka köpte bostäder till denna familj för 14 miljoner. Nu har familjen Ahmad Suliman flyttat till Markaryd i Småland och fått lägenheter i Strömsnäsbruk. Denna familj har rätt till omkring en miljon i bidrag per år. Myndigheterna gör allt för att mannen som är 58 år ska kunna behålla sin livsstil med tre fruar. Av 40 hyresgäster har 28 stycken arabiska namn i uppgångarna A, B och C på Lagastilsgatan 47 i Strömsnäsbruk. 


Sverige har sämst utsikter i hela EU
vad gäller BNP per person.
Faksimil från Ekonomifakta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar