söndag 11 november 2018

Svenskar mindre oroade för klimatet

UPPDATERAT
Att inte alla svenskar ännu är inlemmade i den allomfattande övertygelsen att klimatet är i fara om vi inte genast försätter oss tillbaka till en miniminivå av koldioxidutsläpp är lite förvånande. Propagandan för att få oss att ställa upp på denna sektliknande övertygelse om att vi människor är alltings ont och fasa har varit massiv under åren. Men nu visar en undersökning att svenskar är mindre oroade för klimatet än europeer längre söderut. Svenskar är ungefär lika oroade som kineser eller amerikaner. Det ligger kring 63 procent för dessa befolkningar medan 78 procent av snittet av EU-medborgarna är oroade. 

Detta förklaras med att svenskar ännu inte är så klimatmedvetna. Trots de stora skogsbränderna i somras. Och hettan som var då. Kvinnor är mer skrämda än män och fattiga mer än rika. Bland yngre kvinnor är 75 procent oroliga medan bara 52 procent av männen är det. Höginkomsttagarna är mindre oroliga än låginkomstagarna. Att svenskarna inte oroar sig så mycket fast FN gjort detta till en av sina viktigaste frågor är lite märkligt. En av de svenskar som går emot klimatalarmismen är Lars Bern, som menar att det finns bevis för att vi istället går mot en liten istid, precis som vi hade på 1600-talet och framåt till mitten på 1800-talet.

Lars Bern menar att de som jobbar bakom klimatalarmismen är globalister som vill ta över staternas beslutanderätt och föra över makten till EU och FN. Då behövs något att skrämma folken med och det blir klimatet. Romklubben som startades av Rockefeller och andra superrika har drivit miljö- och klimatfrågan för att öka globaliseringen av världen. Al Gore som fick Nobels fredspris för sin kampanj för miljön och klimatet har haft fel om allt han sade. Polarisarna har inte krympt och inte försvunnit, som de skulle ha gjort. Och havsnivån stiger inte heller. Vi är påverkade av solen och dess position i förhållande till oss. Och vulkaner är ett större hot mot oss än något annat, men de går inte att göra något åt. Klimatet har under jordens livstid gått igenom både istider och varmare tider än nu. Och människan har haft lite eller ingenting att göra med detta.

FN:s klimatpanel har hävdat att 2012 var ödesåret för sedan var det omöjligt att stoppa de klimatförändringar vi människor hade åstadkommit och vi alla skulle gå mot jordens undergång när temperaturen hade stigit med sex grader år 2100. Polarisarna hade då för länge sedan smält bort och metangasen släppts ut ur den tidigare frusna tundran och antänt hela jorden. Men ingenting har hänt och alla undergångsprofeter har blivit tvungna att dämpa sig en smula.

9:33
Att det brinner i Kalifornien och att 23 människor nu har konstaterats döda har inte med klimatet att göra. Det har alltid brunnit där. Och människor har länge bosatt sig i staten för att klimatet är så varmt. Dessa bägge faktorer gör att det blir värre för varje år. Santa Ana-vindarna som är mycket varma och torra vindar som blåser med stor styrka från ökenområdena och ut mot kusten brukar förvärra bränderna. 
Polarisen vid Nordpolen hade ett
minimum år 2012 men växer nu till.
Faksimil från National Snow & Ice Data Center.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar