söndag 8 februari 2015

Regeringens tiggarsamordnare ger inga pengar

Martin Valfridsson är den som har hand om tiggarproblemet i Sverige. Han tjänar kring 90 000 kronor i månaden, men ger aldrig själv något till tiggarna på gatan. Han ser dem dock i ögonen och säger hej. Han är nationell samordnare för dessa EU-medborgare, som sitter på gatan. Och han har inte någon lösning ännu på problemet.

Dock är en resa till Rumänien inbokad, där han ska försöka hjälpa samhällen, som kan få EU-bidrag. De måste själva ställa upp med 15 procent av pengarna. Han ska dessutom träffa så många som möjligt här i Sverige på kommuner, ideella organisationer och på statlig nivå.

Han kommer att samarbeta med Thomas Hammarberg, som är ordförande i Kommissionen mot antiziganism. De ska försöka att nå snabba resultat. De 50 000 romer, som sedan länge finns här i Sverige har ständigt blivit utsatta för diskriminering. I 500 år för att citera Fi:s ledamot i Bryssel Soraya Post. 

Det finns fem olika grupper av romer i landet: svenska, finska, utomnordiska, resande och nyanlända romer. Dessa har sinsemellan olika kulturer och vill inte bli integrerade i det svenska samhället. De vill ha sin egen kultur och livsstil. De sätter ofta familjens intressen före individens, dvs släkten och dess nätverk. Frågor om äktenskap, sjukdom och sorg engagerar alla i släkten. Det är också ett hierarkiskt uppbyggt stamsamhälle där män och kvinnor har olika roller. Rituell renhet ingår på ett annat sätt än i andra samhällen. Kökskärl får aldrig ställas på golvet, tappar man en sked på golvet är den oren, bör helst slängas, och kvinnornas, männens och barnens tvätt separeras. Barn och äldre anses vara mer rena eftersom de värderas högst. Män är renare än kvinnor. Vi andra anses inte kunna känna till dessa regler och därför ses vi inte som särskilt högtstående. Vi är gadjo eller gadji och betraktas helt enkelt som orena eftersom vi inte följer romernas regler.

Här är en debattartikel om romers situation i vårt samhälle. Enligt Maria Leissner så har Sverige förlorat miljarder på att inte integrera romerna. Då räknar hon utebliven lön för arbete och betald skatt, plus de socialbidrag som många lever av. Så många som åtta av tio romer är arbetslösa. Och enligt Maria Leissner har detta kostat det svenska samhället 560 miljarder genom åren. Så var det åtminstone år 2010 och inget lär väl ha blivit bättre i dag. 


Romer Sverige 1950-talInga kommentarer:

Skicka en kommentar