tisdag 24 november 2020

Javisst ska alla afghaner få stanna

 UPPDATERAT

Gymnasielagen ändras för corona fanns ju inte när den kom till. Det är en ändring i ilfart, en eftergift till för miljöpartiet. Alla ensamkommande ungdomar ska få längre tid att söka jobb ett år ska det bli och de ska behöva ett års jobb för att få stanna. Inte två år som det var tidigare. Hur många rör det sig om nu? Jo det är kring 9 000 ungdomar det handlar om. Visst ska de få stanna när de anstränger sig. Men om de är kriminella ska de utvisas. Naturligtvis. 

Och nu vill också moderaterna att människor ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de är grovt kriminella genom terror. Eller genom att hota staten Sverige. Vi har kring 2 000 sådana människor i Sverige. Varför ska de få stanna här? Dessutom ska inte hatpredikanter kunna få tillträde till Sverige eller sådana människor som är ett hot ska kunna utvisas. Det gick ju inte med sex imamerna, som var säkerhetshot. Så de finns kvar i Sverige och kan sprida sina läror. Inte heller ska skattepengar gå till extremister. Det borde vara självklart, men är det inte. 

Det är mänskliga rättigheter som sätter käppar i hjulet när det gäller att utvisa människor som inte hör hemma här. En statslös människa kan knappast utvisas eftersom det inte finns något land att utvisa denne till. Kollektiva utvisningar är förbjudna och ingen får utlämnas till dödsstraff eller till tortyr eller annan omänsklig behandling. Eller förnedrande bestraffning. Istället kan de tvingas anmäla sig till polisen fem dagar i veckan och bestraffas om de inte gör det. 

Allt detta beror av det lilla klot vi bebor och där gränserna inte är stängda. De har inte varit det i Sverige alls. Inte ens under corona. Flygen har gått och inte bara svenskar har kunnat ta sig hit utan andra också. Vi har tagit emot sammanlagt kring 75 000 i år som har fått uppehållstillstånd. Omkring 25 000 av dem har kommit som anhöriga till redan invandrade. Vi är ungefär 10.4 miljoner invånare och har tagit emot en miljon nya invånare under senaste decenniet. Befolkningen har ökat mer än någonsin tidigare. 

Vad betyder då detta för vår framtid? Jo att bostäder inte räcker till, att jobben inte heller gör det, att fler går på bidrag. Och att utanförskapet blir större, så att barn inte längre kan lära sig svenska, för ingen i deras närhet pratar språket. Sverige återgår till att bli som på medeltiden, då dialekterna gjorde att ingen förstod någon annan. Rikssvenska fick vi inte förrän på 1600-talet då det var nödvändigt att människor förstod varandra i Stockholm för att kunna fatta beslut. Men nu backar vi i tiden så att det uppstår enklaver överallt där vare sig kultur eller språk är gemensamt. 

25.11.2020

Å andra sidan har FN samlat in 12 miljarder för att återuppbygga Afghanistan. Då kan väl alla flytta hem och hjälpa till? Sveriges största mottagarland för bistånd är Afghanistan. Sverige har lovat att ge drygt 8 miljarder under åren 2015-2024. Då kan väl alla flytta hem? Problemet är att USA tidigare har gett miljarder och 19 miljarder har förslösats genom korruption, missbruk och icke demokrati i landet, så nu ska krav ställas för att de ska få ta emot FN:s pengar. Talibanerna har fortfarande makten i stora delar av landet. 


En drottning från Angola i Afrika. Så här ser vi aldrig afrikaner. Och i Sverige är det otänkbart med en svensk afrikansk drottning. Varför skulle hon komma hit?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar