torsdag 10 maj 2018

Harmageddon förbereds mellan Israel och Iran

Iran attackerade Israel på Golanhöjderna och Israel svarade i natt på detta genom att skicka missiler mot iranska militära mål i Syrien. Läget är spänt mellan länderna sedan president Trump har sagt upp avtalet med Iran om kärnvapen. Det var Israel som initierade detta genom att påstå att Iran ljuger och att det finns bevis för att Iran utvecklar kärnvapen i hemlighet. 

Enligt gamla testamentet har Gud gett Israel landet de ockuperar på Golanhöjderna och på Västbanken för evig tid och enligt kristen gammaltestamentlig tro ska Israel göra så att Kristus kommer tillbaka till jorden för att skapa paradiset, eller rycka upp (rapture) de kristna som är rättrogna till paradiset. Då ska Israel ha de här landområdena plus att templet i Jerusalem ska byggas upp igen. Så tror en del särskilt i USA. Harmageddon är det slutliga kriget mellan Gud och de onda politiska makterna på jorden enligt konservativa kristna.

Situationen är naturligtvis explosiv för Iran har sedan Israel bildades 1948 velat utplåna landet. Och för Israel framstår Iran som den största fienden. Det syriska inbördeskriget har gjort att länderna kommit allt närmare varandra rent vapenmässigt genom de militära baser och styrkor som Iran har i Syrien. Redan i februari i år sköt Iran ned ett israeliskt plan som attackerade efter att Iran skickat drönare in över Israel. 
Så här föreställer sig konservativa kristna
att harmageddon ska se ut.
Då rycks trogna kristna
upp till himlen av Jesus.
Faksimil från Google. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar