torsdag 17 mars 2016

Sverige blir inte av med flyktingar

UPPDATERAT
Den naiva regeringen Löfven har hela tiden trott att EU skulle hjälpa till och ta emot flyktingar från Sverige i en omfördelning. Klart är att så kommer inte att ske. Inte heller kommer det att bli särskilt lätt att bli av med de 80 000 som tidigare har aviserats ska skickas tillbaka från Sverige till sina egna länder för att de inte har flyktingskäl. Vi lär bli sittande här med dessa mer eller mindre ekonomiska flyktingar. Och vi får väl göra det bästa av detta för vi kommer att få försörja merparten av de 163 000 som anlände till Sverige förra året. Dessutom finns ett antal icke registrerade i landet. Kring 50 000 räknar man med. 

Vi har samma problem som USA, som dock valde att bli ett invandrarland och har en helt annan inställning till hur människor får klara sig i det landet. Där ska de försörja sig själva och staten har inte skyldighet att ta hand om dem på samma sätt som vi har här i Sverige, där vi under hundra år har gått in för att ta hand om våra fattiga. Men nu har vi importerat fattiga i en omfattning som vi inte klarar. Dessutom fortsätter det att komma kring 500 i veckan också nu till Sverige för att söka asyl. Och Migrationsverket har räknat med att det kommer fler under den varma årstiden. Den pessismistiska prognosen ligger på kring 100 000 per år till 2020.

Sverige har särskilt inte råd med de ensamkommande barnen och det måste till en regeländring för att inte bara deras egna uppgifter om ålder aningslöst ska godtas av myndigheterna. De nya invånarna lär i år kosta kring 60 miljarder för Sverige i direkta kostnader för ankomsten. Inte någon stor summma kan tyckas om man slår ut det på hela befolkningen, men invånarna i Sverige är trötta på att det blir merkostnader inom alla områden: sjukvård, kriminalitet, skola och boende bland annat. De som redan finns här drabbas av undanträngningseffekter. Och det gäller också de invandrare vi har tagit emot åren innan 2015. Ungern har före Sverige lovats omfördelning av alla de flyktingar det landet har fått ta emot: 177 000 asylansökningar förra året. De har godkänt 508 som flyktingar. 

I dag är det ett toppmöte igen i EU om Turkiets förhållande till unionen och om det är möjligt att följa den överenskommelse som sade att de som kommer till Grekland ska skickas tillbaka och istället ska en annan riktig flykting tas emot av EU. Detta sätt att behandla människor kräver lagändringar både i Turkiet och i Grekland. Mötet i dag börjar vid 16-tiden och ska pågå hela natten.
18.3.2016
EU är överens om att det är en bra idé att skicka tillbaka flyktingar från Grekland och istället ta emot en flykting direkt från Syrien av Turkiet. Nu ska bara Turkiet också godkänna denna plan i dag. 

Hälften av Syriens befolkning finns i grannländerna
och till EU har en miljon hitintills invandrat från Syrien och andra länder.
En mycket stor folkomflyttning.
Den största sedan andra världskriget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar