måndag 22 januari 2018

Sverige kommer att ha flest muslimer i Europa

UPPDATERAT
Hur man än räknar så har migrationen av muslimer gjort att Sverige ligger i särklass i Europa i framtiden. Befolkningen kommer rimligt sett att bestå av mellan 20-30 procent muslimer i Sverige. Det är Pewforum, en amerikansk tankesmedja i Washington, som har beräknat detta genom att se på olika framtidsscenarior. Denna förändring är den största som någonsin har ägt rum i vårt land. Och den åstadkoms genom att alla styrande partier har tyckt att det var en bra idé att förnya befolkningen. 

Vad betyder då detta? Det är inte något som det talas så mycket om detta valår. För de styrande partierna vill inte skrämma befolkningen. Islam är en erövrande religion och det är naturligtvis så att på drygt 30 år kan integrationen fungera, så att vi slipper den uppgång i brott och våld som nu är så vanlig i Sverige. Religioner är djupt förankrade i människor och också kulturen. Lever vi då i en övergångstid så att kristendomen både som religion och kultur kommer att vara försvinnande fram till 2050. Ingen kan riktigt fastställa detta eftersom 30 år är en lång tid i en människas liv. Och också för länder.

Om vi ser drygt 30 år bakåt så befann vi oss i slutet på 80-talet då inget av krigen mellan muslimer och kristna ännu hade inträffat och Jugoslavien var fortfarande inlemmat i den världsliga politiska religionen kommunism. Sedan dess har stora folkomflyttningar skett både i Europa, Afrika och Mellanöstern. Detta har skapat mycken oro och den lär fortsätta. I Sverige har vi ännu inte riktigt fått upp ögonen för att parallellsamhällena har utvecklats. Men nu är det åtminstone politiskt korrekt att använda den termen. 

År 2050 kommer inte jag längre att vara kvar i Sverige. Jag har dragit till andra sidan som det heter. Mina barn som nu är kring 50-30-årsåldern kommer kanske inte heller att bo här. Rörligheten är så stor över vårt jordklot. Och det går naturligtvis precis som på 1800-talet att flytta någon annanstans där klimatet och förutsättningarna för människor är bättre. Vårt land har aldrig klarat någon större befolkning, eftersom halva markytan är begravd i snö en stor del av året. Det är bara tack vare golfströmmen som det är beboeligt här. Och vi har alltid varit beroende av tekniska och andra innovationer för att klara oss. Stockholm ligger på samma breddgrad som Grönlands södra spets medan till exempel New York ligger på samma breddgrad som Rom.

Vill verkligen muslimer bo i det här landet i längden? De som är vana vid helt andra klimat och landområden. Ingen vet förstås. Det beror av hur mycket eller hur lite krig som uppstår. Och hur länge världens befolkning fortsätter att öka. Troligt är att sjukdomar och klimatkatastrofer kommer att decimera mänskligheten någon gång under de följande decennierna. Man tror att det finns elva miljarder människor på jorden kring nästa århundrade. Befolkningen i de fattigaste länderna beräknas att öka mest och även de mänskliga och klimatmässiga katastroferna. 

Muslimerna i Sverige kommer att vara mellan 20-30 procent
av befolkningen år 2050 beroende på hur många
som vill och får komma hit.
Faksimil Pew Research Center. 
25.1.2018
Här skriver Expressen en lång och utförlig artikel för att bevisa att det kan bli bra i framtiden ändå. Detta genom att låta olika forskare uttala sig om hur det kommer att bli. Ingenting är mer oroande än en sådan artikel där alla vet att det som sägs inte är särskilt sant. För ingen kan egentligen förutspå hur landet ligger år 2050. Det är en tröstande artikel för att folket (eller reportrarna) inte ska gripas av panik och sverigedemokraterna utmålas som bovarna medan statsminister Löfven faktiskt har vaknat och har påtalat hederskulturen och i stort sett stängt gränserna till landet. Dock har vi fortfarande stor anhöriginvandring och tar emot mycket fler än vi gjorde förra århundradet. Här skriver SVT om rekordinvandring också nu.  Fler än 50 000 nya invånare under 2017. År 2019 får vi en ny migrationspolitik. Vi vet ännu inte vilka som sitter vid makten då. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar