fredag 9 april 2021

Riksdagen emot månggifte

Helt otroligt att det finns månggifte i dag i Sverige. Jag tänker tillbaka på 50-talet när jag läste Tusen och en natt, en sagobok, där männen är i absolut övermakt och kvinnorna bara är bihang och kan utnyttjas. Aldrig i mitt barnaliv skulle jag då ha trott att det här sättet att tänka skulle bli en verklighet i Sverige: att kvinnor kan ägas av män och leva i en underordnad tillvaro. Och att regeringen skulle förespråka detta! Jag hade starka förebilder i mamma och mormor, som båda kämpade och levde fullt ut i sina korta liv. 

Fantastiskt nu att riksdagen ändå är emot månggifte och inte vill godkänna några särskilda skäl för att regeringen ska kunna godta månggifte med "synnerliga skäl" i det enskilda fallet. Inga kryphål ska finnas för denna, som jag uppfattar det, tusenåriga tillbakagång till något som aldrig har funnits i det här landet. På vikingatiden var kvinnorna mer jämställda ofta än de har varit senare i Sverige. Att Scheherazade berättar sagor i Tusen och en natt är hennes sätt att klara sig från avrättning i Persien. Hon är totalt ulämnad annars till en mans godtycke.

Det är alldeles rätt att kvinnor aldrig ska vara slavar under män eller att män inte ska kunna äga flera kvinnor. Vi har uttalad jämställdhet i landet, men i praktiken vill regeringen att undantag ska finnas. Förskräckligt! Lika dumt som att undantag finns för vissa folkgrupper som har kommit hit. Alla ska inte vara svenskar utan får förbli utländska barn, även som vuxna och får göra som de vill och leva på oss andra i landet. Detta sätt att nedvärdera utifrån kommande och tro att de inte klarar att lära sig svenska - särskilt kvinnor då - som ärkebiskopen nu gör är förödande. 


Scheherazade var totalt underordnad och skulle ha avrättats om hon inte hade haft förmågan att berätta sagor. Denna sagobok Tusen och en natt, som skrevs på arabiska, berättar om skillnaden mellan vår mentalitet och den som fanns och finns i andra östligare länder. Men regeringen ska inte godkänna denna syn på kvinnor överhuvudtaget genom att tillåta månggifte menar riksdagen. 

1 kommentar: