fredag 22 april 2022

Aldrig straffbart att bränna "heliga" skrifter

Det är yttrandefrihet som är har ersatt religös statlig tro i Sverige. Vi har ingen statskyrka längre och religion har blivit något privat. Ingen lägger sig i vad någon ska tro på, men det finns djupt förankrade troende och känsligare och barnsligare troende. Det är inte straffbart att bränna böcker. "Heliga" böcker liksom kors är symboler. Människor, hus och deras bilar är värdefulla. Därför är det straffbart att sätta eld på hus, bilar, skolor, daghem och äldreboenden. Då riskerar människor att komma till skada eller dö. Det är också straffbart att kasta sten mot människor. 

Många som tror på islam har missuppfattat det här med tro. Ingen tar ifrån någon en tro för att den bränner en bok. Det är i så fall en märklig tro om den är beroende av tryckta ord i en bok för att existera. Tro är något som finns inuti människor. Djuren tror inte på samma sätt, utan det är människor som har förmågan att föreställa sig något mer utanför dem själva. 

Det som har hänt nu i Sverige är att ligister, busar och kriminella har tagit brännandet av en "helig" bok som förevändning till våldsamma upplopp med ett hundratal skadade poliser och uppbrända polisbilar. Tyvärr har också "vanliga" muslimska människor tagit sten och kastat mot polisen. Mammor och deras barn. 

Allt detta beror på en missuppfattning hos politiker under lång tid. Det går inte att huka och ge en liten religiös grupp i landet allt de vill ha. För då blir de som griniga barn om de plötsligt blir fråntagna detta. Om någon sätter ned foten och säger att så här kan det inte få gå till. Om de inte får anfalla poliser eller göra som de vill i "sina" områden. Om inte de kriminella ungdomarna längre får bestämma och köra bort poliser eller journalister från deras "egna" områden. 

I morse framträdde polisen Peppe Larsson i TV4:s morgonprogram och berättade att han aldrig varit med om något liknande under sina femton år som polis, men att poliskåren hade väntat på, att något sådant här med våldsamma upplopp skulle hända. För det har under lång tid varit klart att polisen är underbemannad och inte har verktyg, för att kunna stoppa en kompakt massa av huliganer. 

I föreställningen hos våra politiker lever vi fortfarande i den bästa av världar och visst måste även våra invandrare kunna upptäcka det. Och därmed godta de lagar och förordningar som vi har i landet. Även kriminella ungdomar går att övertala att bli snälla och lydiga medborgare bara de får som de vill med fritidsgårdar, och andra mutor enligt justitieminister Morgan Johansson. 

Ett hårt arbete väntar nu på vårt samhälle. Det är många års försummelse och en ständig import av nya invånare, som är orsaken. Ett land kan inte växa med hundratusen nya invånare per år. Inte vårt lilla land, som har gått i rekordfart till ett par miljoner invandrare. Där männen nu för första gången i Sveriges historia är i majoritet. Bostadsbrist och stora sociala kostnader har blivit följden. Skatterna höjs för alla och lindras sedan en smula med bidrag. Det är det senaste märkliga draget från regeringen. Men fortfarande betalar vi för att ta in alla nya invånare i landet. Drygt 70 000 eller mer per år för var och en genom hela deras liv. 

Det här sättet att uppföra sig från svenska staten får dessa invandrare att tro att de är förmer än vi andra. De har ett högre värde än andra svenskar, som är födda här. Alla människor i Sverige är således inte lika mycket värda. Det som är den uttalade grundbulten i samhället. Men när minoriteter särbehandlas och inte behöver ta ansvar för sina handlingar, så är de undantagna från vanliga regler och kan uppföra sig hur de vill. Särskilt inom "sina egna" områden. 

PS. Här skriver borgerliga partiledare på DN Debatt om detta i dag. DS.

Polisen i yttre tjänst Peppe Larsson berättade i morse i TV4 hur det var att hamna i våldsamma upplopp. Det är åratals försummelser, som har gjort att polisen inte längre har kontroll i landet. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar