lördag 2 april 2022

Skyddsrummen behövs inte!

MSB går nu ut och säger till landets ägare av skyddsrum att det inte är läge att rensa ut dem eller iordningställa dem. Vi tackar för det! Det betyder att kriget inte är här. Det har varit tjat om skyddsrum på senaste tiden. Media försöker skrämma folket och politiker hänger på. Det är ju valår! Här på landet finns förstås inget riktigt skydd. Så kommer ryssarna, så bor vi bara kvar här. Helt enkelt. Jag brukar retas med en rysk släkting, för denne vet ingenting om vad som hände förra gången ryssarna var här. För sådant fick de inte lära sig i skolan. 

Inte heller vet denne något annat än att Krim alltid har varit ryskt och att Putin har rätt. Och det är känsligt att ta upp detta nu, så det gör jag inte. För jag vill inte vara elak. Det finns 64 000 skyddsrum i landet, men som sagt inte här på landet. I så fall får vi gömma oss i de betongbunkrar som är kvar sedan andra världskriget. När jag var liten fanns det bommar också att fälla ned över vägarna ifall det kom några fiender hit. Då skulle det stå soldater där också. De är förstås bortplockade sedan länge. 

Länge hölls det också övningar i bygden med kulsprutesmatter och kompanier av soldater längs vägarna, men det var ett tag sedan. Och barn som inte har sett detta varken som små eller stora begriper ingenting av konflikter och krig. Världen går inte framåt utan det kommer att fortsätta vara konflikter mellan djupa övertygelser hos människor, vare sig de är religiösa eller politiska. 

Det är bara tiden och som vissa tror återfödelsen av dessa icke utvecklade människor, som till slut kommer att ta över med fred på jorden. Eller som andra menar att vi ska tro på Jesus eller Profeten. Det frälser oss från ondo. Visst! Det motsatta är ofta sanningen. Så fort ett folk eller en grupp i mänskligheten tror sig vara förmer än andra så blir det konflikter. 


MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) känner sig tvungna att gå ut och lugna ned folket vad gäller skyddsrum. Kriget är inte här. Och det är inte läge att söka skydd i skyddsrum. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar