fredag 9 september 2022

Fattigdom aldrig en orsak till brottslighet

 Marie Torstensson Levander, senior professor i Malmö, har forskat om brottslighet och har kommit fram till att fattigdom aldrig är en orsak till brottslighet. Man skulle kunna säga med samma slutledning att vara man är en orsak till brottslighet. Eftersom män begår fler brott än kvinnor. Men det är det inte heller. Däremot är det en riskfaktor att vara man. Det är heller inte en orsak till brottslighet att vara invandrare i Sverige. Däremot är det en riskfaktor. 

Men synen på regler är en faktor att ta hänsyn till och förmåga till självkontroll. De som ser det som något positivt med regler eller har bra självkontroll blir inte brottslingar eller går med i gäng. Ungdomar med svag moral och självkontroll väljer oftare att vistas i miljöer där brott är förekommande. Dessa faktorer ligger bakom ungefär 50 procent hos alla som väljer att begå brott. Medan socioekonomiska faktorer som brukar framhållas inte berör mer än 2 procent av detta förhållande till att begå brott.

Det finns hundratals riskfaktorer, men bara några få medverkar till att personen begår brott. Det är de bakomliggande orsakerna som måste påverkas för att barn inte ska begå brott. Man måste tidigt uppmuntra barn att följa regler och där kommer föräldrarna förstås in. Om de inte tycker att det är bra att följa regler i landet där de bor, så för de vidare den synen till barnen. Barnen behöver också läras självkontroll, socialt samspel och att tänka framåt, att förstå konsekvenserna av sitt uppförande. 

Där kommer också skolan in för att lära barnen att det finns konsekvenser av dåligt uppförande. Det handlar om att bry sig om barnen och hjälpa dem att fungera i samhället. Så enkla ting, men som har fallit mellan alla stolar under de senaste decennierna. Till och med betyg i ordning och uppförande skulle hjälpa i skolan menar professor Marie Torstensson Levander. 

I Norge finns dessa betyg kvar medan de togs bort år 1970 i Sverige.  Det handlar om när det gäller ordning att komma i tid, att ha med sig rätt läroböcker till lektionen, att ha på sig inneskor i skolans lokaler och att lämna sina arbetsuppgifter i tid till läraren. När det gäller uppförande är det att visa respekt för andra elever och skolans lärare och övrig personal, bidra till god arbetsmiljö, inte mobba andra på skolan och att inte använda mobiltelefon på fel sätt i skolan. 

Fattigdom är aldrig en orsak till brott. Den här familjen i Kambodja tog ett litet lån och startade en verksamhet. De trodde på samhällets regler och hade tillräckligt av självkontroll och begrep socialt samspel och kunde tänka framåt på konsekvenserna och inse att deras liv kunde bli bättre. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar