torsdag 1 september 2022

Europa blir paradiset om tio år

 Om tio år kommer människorna i Europa äntligen att inse att det är fel politik att fortsätta i gamla spår. Klimatet får sköta sig själv medan elen framställs så att alla har tillgång till denna energi så mycket de behöver. Alla politiker har tillfrisknat efter den konstiga tid som präglade 2020-talet. Det nya 2030-talet blir en tid då även de som är tonåringar i dag har förstått innebörden av civilisation. 

Ingen hamnar längre hos kronofogden för att de inte kan betala elräkningen. Skjutandet av människor har tagit slut för vapen finns inte längre så lätt tillgängliga. Alla har människovänliga bostäder att bebo sedan alla har begripit att det är en mänsklig rättighet. Sverige har fortfarande 10 miljoner invånare för importen av billig arbetskraft har upphört. Ingen vill längre bo i Sverige mer än i andra länder för hela världen har vuxit i välstånd. 

Hudfärg är inte längre något som skiljer människor åt. Vi som är vita skälls inte längre för det. Vi kan ju inte rå för vilka gener vi har. Skuldbeläggandet av olika folkgrupper har upphört för vi är ju alla människor. Och det där utpekandet av olika sorters människor är inte längre något någon ägnar sig åt. Kvinnorna och männen har insett att det är bra med skillnader mellan de båda könen och skolbarn vill inte längre byta kön, för att få bo i en annan kropp. 

Alla har insett att det är inre kvaliteter som präglar oss och att det gäller att lära känna människor innan någon ska dömas för sitt utseende. Mänskligheten har insett att religion inte är något man fanatiskt ska ägna sig åt, inte heller politiskt extrema -ismer har längre något inflytande över människor. För alla har vuxit inombords och begripit att det gäller att leva så goda liv som möjligt och låta andra människor leva i fred. 

De rikedomar som tidigare var förbehållet en liten del av mänskligheten har nu delats upp så att alla har vad de behöver för att leva gott. Men ingen bygger längre flera hundra meter höga hus för det är för dumt. Och farligt för de som bor där. Befolkningen har börjat minska i antal för kvinnorna vill inte längre föda 5-8 barn. Det är för svårt för deras kroppar, som slits i förtid. Männen har förstått att de inte längre kan belägra sina kvinnor så att de ständigt föder barn. Utan det är kvinnornas egen uppfattning om detta som ska gälla. 

Planeten har äntligen blivit en plats där balans råder. Och planerna på att flytta till Mars är inte längre så heta utan det är den här jorden, som betyder mest för alla människor. Ingen tror längre på att människor är de som styr över klimat eller något annat storskaligt i naturen. Det var en förvillelse som politiker intalade folken för att de skulle få mera makt. Detta är sedan länge genomskådat. 


Den här målningen av Jan Brueghel d.y. är en föreställning om paradiset när inte människan fanns eller var utrotad. Den är naturligtvis helt falsk. Ingen natur kan vara som den målades här. Brueghel var född på 1500-talet och dog på 1600-talet. Det här är en målad önskedröm, som inspirerats av ett särskilt falskt religiöst troende. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar