torsdag 13 augusti 2015

Statsministern i Västerås när morden skedde på Ikea

UPPDATERAT
Statsminister Stefan Löfven befann sig i Västerås den dagen en mamma och hennes son mördades på Ikea i samma stad. Han har ännu inte uttalat sig om morden. Ingen politiker i regeringsställning har uttalat sig om det som skedde. Tafattheten i förfarandet av asylsökande bidrog till att detta hände. Migrationsverket har fått fri beslutanderätt av politikerna. De bestämmer själva efter politiska riktlinjer hur de ska göra. 

Alla som kommer hit ska få en "rättssäker prövning", vilket betyder att de kan gå och dra i nio månader på ett flyktingboende innan de får en prövning. I Tyskland är processen betydligt snabbare, omkring halva tiden, men anstormningen till Tyskland är också större i antal flyktingar. Kanske får de i år ta emot så många som 450 000, men då ska man ha i minnet att invånarna i Tyskland är drygt 80 miljoner medan Sverige har knappt tio miljoner invånare och tar emot kring 90 000 enligt beräkningar i år. Sverige tar således emot flest asylsökande i Europa räknat per invånare.

Asylförfarandet ska inte ta längre än ett halvår enligt överenskommelser träffade i EU 2013. Inom nio månader ska asylsökande ha tillgång till arbetsmarknaden. Medlemsländer har nyligen i augusti fått 22,5 miljarder ur EU:s budget för flyktingmottagning. För Sveriges del betyder det omkring en miljard. Detta får myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige del av genom att ansöka hos Migrationsverket. Sverige får också ett EU-bidrag för att ta emot kvotflyktingar. Det är på 300 miljoner kronor. 

I Danmark drar man in allt mer på flyktingströmmen. Regeringen meddelade där nyligen att så många som 15 000 kan de inte ta emot i år. Det gjorde Danmark förra året. Bidragen till flyktingar har halverats. Norge tar emot ungefär 10 000 flyktingar och har kring 5 miljoner invånare. I Tyskland är det polisen som tar emot flyktingar inte ett statligt verk. Men också de går på knäna med den stora flyktingström, som har fördubblats sedan förra året. I England är det ett rättsligt förfarande som inleds direkt. Får flyktingen avslag har denne tre dagar på sig att överklaga. I Sverige är det tre veckor.
10:58
Båda de misstänka männen i Ikea-morden begärs nu häktade på sannolika skäl, den starkare misstankegraden. Häktningsförhandlingen blir i dag eller i morgon. Kommunstyrelsens ordförande i Västerås Anders Teljebäck (s) säger att detta är och kommer att vara ett sår i Västerås själ. Att det han kan göra är att "jobba för att förhindra att det blir sämre i samhället med ökade orättvisor. Att föra en politik som gör att samhället kan hålla ihop. Att skillnaderna mellan människor blir mindre och att man kan känna en trygghet." Det borde väl också statsminister Stefan Löfven kunna säga? Mottot för SSU:s kongress i Västerås där Stefan Löfven höll tal då mamman och sonen mördades var Jämlik Framtid. Det känns mer som ett hån både mot infödda svenskar och invandrare. 
14:54
Olika medier kommer med gladrapporter om hur det dödliga våldet har minskat. Ja, det gäller åtminstone inte denna vecka då fyra människor har fått sätta livet till. I Uddevalla, i Vårgårda och i Västerås. Statistiken över dödligt våld som menar att kring 90 personer mördas varje år i Sverige känns gammal.
16:42
Häktningen av de båda misstänkta pågår. Den äldre mannen har erkänt morden. Den yngre nekar fortfarande. Den äldre mannen är häktad av tingsrätten på sannolika skäl skyldig till två mord. Den yngre anses skyldig till medhjälp till mord, skäligen misstänkt. Den 23-årige mannen släpps fri sedan den äldre har erkänt morden. 

Så här inleds årets Ikeakatalog som skickas ut nästa vecka till alla hushåll. 
Tyvärr var det för sent att ändra något.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar