torsdag 27 augusti 2015

Vi backar till 90-talet

På 90-talet hade vi en stor invandring från tidigare Jugoslavien. Det var krig mellan olika religioner då också. Vi fick betala dyrt för det i Sverige med skyhöga räntor och konkurser av företag och de vanliga höga skatterna naturligtvis. De borgerliga regeringarna har sänkt skatterna så att vi inte längre betalar mer än 50 procent ungefär för vanliga inkomster genom direkta och indirekta skatter. Men nu är det dags att återgå till 90-talet för invandringen slår alla rekord och detta måste betalas. Vi ska ge minst 70 procent av våra inarbetade inkomster tillbaka till stat och kommun så att de kan ta hand om alla stackare som är nytillkomna. Det är regeringens inriktning med en höjning nu på 62 miljarder i skatt under fyra år. 
Konjunkturinstitutet tror inte det räcker utan förordar en höjning av skatterna till 100 miljarder till år 2019, vilket skulle innebära samma skattetryck som år 2005. Innan de borgerliga regeringarnas skattesänkningar.

Den här veckan beräknas de asylsökande bli fler än 3 000 varav kring 700 är ensamkommande barn. De senare kostar minst 2 000 kronor per dygn. Alla som kommer hit anses vara mer värdefulla än de som redan bor här. Det är så synd om dem. Och de kan vi kosta på att försörja med höga skatter, som de som redan har invandrat hit och som har anpassat sig till landets livsstil ska vara med och betala. Hur länge kommer detta att fungera?

I Danmark har man nyligen beslutat att sänka bidragen till invandrare med hälften. Detta för att slippa ta emot så många nya asylsökande. De som klarar ett prov i danska språket blir belönade med 1 500 danska kronor i månaden och får annars nästan 6 000 kronor i bidrag mot tidigare kring 11 000 danska kronor per månad. Detta börjar gälla från den 1 september i år. I Danmark sökte kring 15 000 personer asyl förra året. I Sverige var det drygt 81 000 personer som sökte asyl år 2014. Ökningen av kostnaderna för migration och integration i juli 2015 ökade med 46 procent jämfört med 2014 eller 1,1 miljard kronor i Sverige. 

Ett annat system som kan jämföras med Sverige är Kanadas, som följer alla internationella överenskommelser, och som tar emot 200 000 nya invånare per år. Dock mycket färre per capita än Sverige eftersom Kanada har 35 miljoner invånare. Där får invandrare stanna efter vad de kan bidra med till samhället. De tar in en elit i landet. I Sverige tycker vi att det är mer synd om brottslingar än andra och eftersom ungefär 90 procent av alla flyktingar slänger sina papper vet vi sällan vilka det är som kommer in i landet.

Vi har olika terrororganisationer i Sverige sade integrationspolisen Ulf Boström från Göteborg i London nyligen. Han talade där inför muslimer som tror att Messias kom till dem på 1800-talet, något andra muslimer inte tror och därför förföljs denna gren av islam. Den första moskén som byggdes i Sverige var av denna gren, som menar att Messias har kommit hit till jorden redan på 1800-talet. De andra grenarna av islam väntar fortfarande på detta. Dessa sagor av olika sorter styr världen eftersom de också har skaffat sig politisk makt. Och detta tar vi in alltmer av i Sverige. 

Det förnuftsstyre, som infördes först i Frankrike på 1700-talet med Upplysningstiden, har inte kunnat övertyga människor om att religion, tron på gudar eller Gud är något som vi borde överge. Att det är vi som styr här på jorden inte några andliga väsen. Människans alla mörka sidor betonas mer och mer ju fler vi blir. Överbefolkning och mat- plus vattenbrist kommer till slut att förstöra landområden om inte redan krig har gjort detta. En tro genom århundradena har varit att gudarna behöver offer, gärna mänskligt blod för att ge andra människor välstånd.

De skaror av människor som nu beger sig till EU för att få uppleva paradiset i sin livstid tror uppenbarligen att de ska få detta av någon högre makt. I det här fallet av de vita, som i Sverige har haft fred i 200 år och eftersom vi har lyckats så bra måste vi ha något recept, som de inte förstår sig på. Vi kan helt enkelt ha kontakt med välvilliga gudar. Dessutom är fortfarande tron hos dem att de får hus, bil, mobil och pengar när de kommer hit. Utan att behöva jobba för det. Gudarna ska vara också dem nådiga. Bara de lyckas passera gränsen till Sverige. 

De begriper inte att det har tagit Sverige hundratals år att uppnå allt detta och att alla måste jobba ständigt för att upprätthålla detta välstånd. Sverige framstår för dem som att vinna på lotteri och det gäller att ta sig hit för att få del av detta. Kommuner som tar emot flyktingar får i år 222 500 kronor i bidrag för varje vuxen person. Ändå tycker kommunerna att de går på knäna. Det beror av att de statliga bidragen inte varar och att anhöriga har rätt att invandra och också bli försörjda av kommunerna.

Ingenting kommer att ändras i Sverige förrän systemen brakar. Med vänsterpolitik kommer detta att accelerera snabbt och för att ändra ett hundraårigt system, där vi ömkar människor, behövs att systemet går under rejält. Att vi fortfarande tycker synd om fattiga beror av att vi har i minnet alla som utvandrade i förra århundradet och alla de fattiga som fanns kvar i Sverige. Vi ömkar andra på samma sätt därför att många av oss har varit fattiga. Men Sverige som land måste överge tron på att vi kan rädda världen. Det är ett slags nationell hybris. En tro på att vi själva är gudar. Vårt lilla land kan inte frälsa världen.

Inkomsterna i Sverige år 2015 beräknades bli 854 miljarder till statsbudgeten. Utgifterna beräknades till 887 miljarder för detta år. 


Så här såg Sverige ut för fem år sedan
ur befolkningssynvinkel
År 2010 var befolkningen 9 417 000
År 2014 hade den ökat till 9 747 355
Bild från SCB


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar