lördag 9 juli 2022

Nederländska bönder rasar mot klimatåtgärder

Den nederländska regeringen försöker tvinga bönder att ge upp sin verksamhet. I värsta fall hotar tvångsinlösen av deras jordbruk för att få kväveutsläppen att minska. Så mycket som 30 procent av bönderna, som har boskap skulle få lägga ned sina gårdar. Traktorer har blockerat vägar och en 16-åring som körde en traktor blev beskjuten av polis.  

I själva verket handlar det om en väldigt stor omställning för att skydda ömtålig natur menar regeringen. Regeringen planerar tvångsköp för att nå "klimatmålen". Bönderna menar att regeringen vill åt deras mark för att bygga bostäder för invandrare. Eftersom jordbrukare är till stor del självförsörjande menar de att regeringen vill åt deras mark, för att det är emot regeringens globalistiska agenda med dessa jordbruk. 

Great Reset kallas något som Världsekonomiskt forum har lyft fram och den betecknar ett system där den enskilde inte äger något utan hyr eller är belånad i några globala storföretag och banker, vilket liknar det system som fanns i det dåtida Sovjetunionen. Nederländernas kväveutsläpp måste ned för att följa EU:s krav. I närheten av vissa naturområden måste kväveutsläppen ned med upp till 70 procent till år 2030. Femtiofyra procent av befolkningen stödjer bönderna enligt en undersökning. 

Den stora pandemi som utbröt med covid-19 visade att det går att ändra samhällen i rasande fart och det gav också stort intryck på det som kallas Great Reset, vilket är nödvändigt enligt överstatliga FN och andra organisationer, för att vi ska överleva som mänsklighet på denna jord. Människor ska tvingas att ändra sina livsmönster och vara mer beroende av sina stater och EU i Europa. Det tycker Klaus Schwab, som är grundaren av World Economic Forum. 

I Sverige finns inte småbruk på samma sätt, som i Nederländerna. Här har bönderna länge tvingats bort från sina jordar och fått slå ihop dem, för att kunna få lönsamhet. Jag vet eftersom jag var på ett småbruk som liten. I Blekinge utanför Jämjö. Där fanns alla sorters djur: kor, grisar, hästar, får och höns. Det var ett självförsörjande litet jordbruk. När jag hälsade på där så hade de enbart tjurar kvar på 90-talet. Köttdjur. Numera är också den lille pojk som föddes där 1956 pensionär och det är barnbarnsbarnet till mor och far då, som har tagit över. 


Här blockerar bönderna en stor lagerbyggnad. Nitton av dem greps eftersom de vägrade att lämna platsen. Faksimil från Yle. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar