lördag 27 januari 2024

Alice Teodorescu får en maktposition

Alice Teodorescu (kd) har ställt upp nu som kandidat till EU-valet i juni i år. Hon får en maktställning där om hon blir vald, som betyder hög lön på 114 000 kronor och att hon kan påverka svensk politik. Dock är det regeringen och ministrarna i Sverige, som bestämmer över svensk politik och inte de som jobbar i EU. Därför är valet inte så intressant för vanliga medborgare. Senast röstade kring 55 procent av svenska väljare i EU-valet 2019. Skatter, skola och socialförsäkringar plus sjukvård bestäms helt av svenska regeringen. Inte av EU. 

Europeiska rådet styr EU och där sitter stats- och regeringschefer. De träffas fyra gånger per år och drar upp riktlinjer för EU. Sedan ska frågorna utvecklas inom EU. Genom EU har makten flyttats bort från folket och riksdagen och regeringen har fått mer makt. Den 6:e till 9:e juni i år är det dags att rösta till EU. 


Alice Teodorescu föddes i Rumänien, men kom till Sverige 1989 och nu vill hon vid 39 års ålder bli politiker för kd i EU. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar