lördag 7 juli 2018

Sverigedemokraterna är kulturrevolutionärer

Dagens Nyheters ledare i dag tar i för att berätta vad sverigedemokraterna kommer att göra med Sverige. Detta parti längtar efter en renare land, inte det splittrade socialliberala samhälle vi lever i nu. De är helt enkelt arvtagare till kulturrevolutionen i Kina och dessutom arvtagare till 20-30-talets högerradikala förutom ultrademokratiska. De vill enligt DN att folket ska redigera DN. 

Det doftar hot om artikeln och jag håller med om att sd kan vara nog så trista i sina attacker också mot sådana som mig, men lika ohemult tråkiga är de på andra kanten, de vänsterradikala som nu DN försöker få in under samma sd-flagga. Det är väl att försöka utvidga sverigedemokraterna till något de ej är. Och att slå ihop de yttersta kanterna av den cirkel som politiken kan betecknas som och också har gjorts: i en cirkel möts dessa ytterligheter till slut. Sverigedemokraterna förstår sig varken på Sverige eller på demokrati säger DN. Men räknar således bort kommunister, som uppenbarligen befinner sig på vänsterkanten. Sverigedemokraterna är skyldiga till allt och skräcken för dem är stor.

Saken är den att sd har inte vuxit sig så stort för vad de är utan för vad politiken i Sverige inte är eller har varit. När jag pratar med nästa generation menar de att de kommer att proteströsta på sd. Det har gått för långt med de sju nuvarande partiernas svek på alla håll och kanter och den tvärvändning som regeringen tvingades till sent år 2015 för att få stopp på invasionen av asylsökande räckte inte. Skadan var redan skedd. Andelen utifrån kommande uppgår till 2,4 miljoner i Sverige år 2017. Och många har fört med sig en helt annan kultur och vill inte integreras. 

Det är skillnad det i England där en av de senast ankomna medborgarna nu pratar med brittisk accent för att passa in i landet. Sådana anpassningar behövs inte i Sverige. Här har vi alltid bockat och bugat för det exotiska och tyckt att det var spännande. Ur den synvinkeln är de senaste årens invandring helt klart positiv. Vi har fått nästan 119 000 personer fler i Sverige år 2017 än 2016. Detta beror bland annat på att 68 898 personer från mer än 160 länder blev nya svenska medborgare, en ökning med 14 procent jämfört med 2016. Detta med anledning av de senaste årens höga invandring. En stor del av ökningen beror på de senaste årens stora invandring från Syrien.

Att sd har så höga siffror att de mycket väl kan bli största parti i valet den 9 september beror mest på den underlåtenhet att vara demokratiska som de övriga sju riksdagspartierna har åstadkommit under den senaste fyraårsperioden. Först skulle det bli nyval år 2015, men skräcken för sd var så stor att partierna desperat kom överens om att stötta minoritetsregeringen till varje pris. Håll sd utanför! Det var slagordet. Makten framför allt! Var ett annat. Detta tankesätt rimmar illa med vad demokrati står för. Och nu vill moderaterna och de andra fortsätta den politiken. Det kommer inte att gå. 

Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar