fredag 13 november 2020

Covid-19 är luftburet

 En studie från Uppsala på Akademiska sjukhuset visar att coronaviruset är luftburet. Inte att det bara smittar genom att någon hostar eller nyser på dig. Det är ju inte så förvånande för varför skulle det inte smitta via luften? Studien har funnit att delar av detta virus kan hittas upp till 60-70 meter bort i ventilationssystem. Håll er borta från sjukhus borde vara varningen som gäller och att det är inte bra med sjuka människor i hus där det finns gemensamt ventilationssystem. Såsom äldreboenden, men svårt för gamla att klara detta. 

Jag hoppas att denna smitta går över någon gång. Har tänkt att träffa närmaste släkten, men inte fler. Man kanske kan få endast små doser när man inte rör sig så mycket i inomhusmiljöer? Frisk luft är dock bra för alla och promenader. Brukar försöka gå lite varje dag. Eftersom jag hade Asiaten på 50-talet så kanske jag klarar det här också. 

För övrigt sägs att var och en har sin tid utmätt, men det beror också på hur vi hanterar tillvaron. Att ge gamla palliativ vård är något som har gjorts i decennier i Sverige. Det är en modern ättestupa. När läkare har gett upp hoppet om att kunna bota patienten går det över till att lindra och där kommer då morfin in i bilden, vilket i sig förkortar levnaden.  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar