måndag 22 februari 2021

Den lägsta befolkningsökningen i Sverige på 15 år

 Ja  det var väl på tiden att befolkningen inte ökar så mycket under 2020, som den har gjort tidigare år. Om nu SCB:s siffror stämmer. Vi har ju många personer, som vi inte vet vilka de är i landet och som håller sig undan. Det är inte enbart positivt med ökning av befolkningen, särskilt när det inte finns bostäder. Den varan har det varit brist på sedan andra världskriget. 

Överdödligheten ligger på närmare åtta procent hos befolkningen genom pandemin covid-19. Flest män i hög ålder över 75 år dog, deras överdödlighet ligger på ungefär 20 procent och det blev sammanlagt 98 124 personer i Sverige som avled. Det brukar ligga kring 90 000 per år. Vi är nu nästan 10,4 miljoner invånare i Sverige. Bland invånare från Irak, Somalia och Syrien i Sverige var överdödligheten troligen över 200 procent bland de äldre. 

Den här bilden går 120 år tillbaka. Där ser vi att spanska sjukan tog fler liv än vad covid-19 nu har gjort. Kring 39 000 dog av spanska sjukan och den drabbade unga värst. Där ser vi också att det var tur att det föddes så många 40-talister efter andra världskriget då så många hade dött tidigare under 1900-talet. Faksimil från SCB. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar