måndag 25 juli 2016

Den stora omsvängningen

UPPDATERAT
Den tvära inbromsningen i höstas när det gäller att ta emot hela världen i Sverige sägs nu ha berott på att de andra EU-länderna inte tog sitt ansvar. Jo det gjorde de nog, men eftersom exempelvis Frankrike och Italien tidigare har tvingats ta emot många fler invandrare än resten av Europa så var de lite restriktiva sedan åratal tillbaka och läger hade skapats, plus då bostadssegregation. Frankrike hade kolonier precis som England och tidigare gick det bra för fransktalande kolonialinnevånare att invandra. De bidrog till mångfalden. 

Dock har utvecklingen i världen gjort att många av Afrikas länder inte längre kan försörja sin befolkning. Det verkar pittoreskt att se afrikaner leva som de alltid har gjort på landsbygden i sina olika hemländer med kor som betar sönder den magra marken och folkslag som bor i hyddor. Här är närheten till klanen och släkten stor, men överbefolkningen, som också är Västerlandets förtjänst genom att barnadödligheten har minskat, har gjort att exmpelvis Somalia har ökat sin befolkning tre gånger om sedan 1960-talet. Det vore som om Sverige i dag skulle ha 20-25 miljoner invånare utan att landet hade utvecklats på många år utan ständigt var beroende av hjälp utifrån när det blev svält. Islamska terroriströrelsen al-Shabaab och piratdåden mot utländska fartyg fick fäste i landet genom denna fattigdom. 

Sjubarnsmamman Sowda Muhammed
från Somalia har lärt sig
vad hon ska säga.
I Sverige finns uppskattningsvis kring 100 000 somalier. Räkningen av dem är inte särskilt noggrann längre. Anses rasistiskt. De tillhör de grupper som fortfarande flyr till Sverige och har gjort så under lång tid. Enligt somalierna själva så har de inte längre integrerats i Sverige sedan 90-talet eftersom extrema al-Shabaab fick fäste här också. Bara kring 30 procent av männen och 20 procent av kvinnorna har jobb i Sverige. De behåller sin tradition att föda barn när de kommer hit. En 26-årig kvinna i Malmö har tre barn och ingen utbildning annat än svenska för invandrare. En annan somalisk kvinna som har varit här i 20 år har fött sju barn och inte kunnat använda sin undersköterskeutbildning. En annan kvinna har nio barn och har varit här i 15 år. Hon anser att det är ett fast jobb att föda och ta hand om barnen. 

Detta är absolut ingen kvinnofälla för det är Gud och ingen annan som bestämmer hur många barn en kvinna ska ha menar de somaliska kvinnorna. Och många barn är ett tecken på rikedom och inger respekt. Ju fler barn desto högre status i samhället. Tankar som inte finns i svensk kultur, för detta är kulturella somaliska tankar. Det är inte bara knätofs och röda stugor som är svenskt utan vår inställning till att vi måste arbeta, försörja oss och betala skatt och inte föda fler barn än man har råd att uppfostra. För de många somalisk-svenska barnen väntar ett samhälle, där de ofta inte har gått ut skolan med behörighet till högskolan och inte integrerats och således inte får något arbete. Steget till kriminalitet är kort. 

Men kvinnorna inser inte att de skapar en dålig framtid för sina barn. De har tagit hit sin kultur och barn är rikedom. Det svenska systemet får ta hand om resten. Frågan är vem som ska betala. I Malmö blir det resten av Sverige som får göra detta. Mer än en miljard betalas ut i Malmö i socialbidrag per år.  Och Malmö får nära 5 miljarder i statliga bidrag per år och är lika fattigt som kommuner i Norrlands inland. Den stora omsvängningen till det svenska tänkesättet kommer att ta flera generationer. Under tiden blir konflikten uppenbar mellan de olika grupper vi har i samhället. Över en sjättedel av vår befolkning är född utomlands. Utan en syn på Sverige för nya invånare som ett land där man måste arbeta och betala skatt är vårt system "den svenska modellen" dömt till undergång.
12:39
Vi har dock fått en behövlig paus nu i importen av människor till Sverige. I år räknar Migrationsverket med att inte fler än 50 000 kommer till Sverige. Till och med juni har kring 2 000 människor kommit varje månad. I bästa fall kommer inte fler än 30 000 under hela 2016. På 20 år fram till början på 2000-talet kom det sammanlagt 460 000 människor till Sverige som invandrare. Detta kan jämföras med de senaste årens invandring då upp till 10 000 asylsökande som mest kom i veckan under slutet på 2015. Drygt 80 000 kom till Sverige under 2014 och 2015 fördubblades den siffran. Sedan kom tvärstoppet med avvisningar vid gränsen och stopp på Balkan och också över Medelhavet.
26.7.2016
I Somalia kan fortfarande al-Shabaab slå till. Och så gjordes också i dag då ett tiotal människor dödades i huvudstaden Mogadishu. Tidigare hade extremisterna makten i huvudstaden, men militären har drivit ut dem därifrån. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar