fredag 23 december 2016

Afghaner och syrier slåss i Ronneby

UPPDATERAT
Det var etniska konflikter som låg bakom de skolbråk som utbröt i Ronneby i Blekinge i går, då kring 100-150 elever drabbade samman. Redan i dag ska kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (m) börja ta tillbaka gatorna från gängen, säger han. Polisen rubricerar bråket som hatbrott. Ett vittne menar att de afghanska eleverna ofta är äldre än de arabiska eftersom araber inte har någon anledning att ljuga om sin ålder. De får ändå asyl. 

Tjugo polispatruller gick på gatorna efter bråket och 35 inhyrda väktare. Det finns inte längre någon polisstation i staden. Roger Fredriksson menar att det här är ett nationellt problem och inte alls unikt för Ronneby. Han menar att de laglösa lever på lånad tid. Ronneby tar emot många flyktingar. Kommunen har tagit emot uppemot 300 i år och de borde, med tanke på att folkmängden i staden är kring 29 000, inte ha tagit emot fler än kring ett 70-tal om detta skulle jämnt fördelas över alla kommuner. Det är helt enkelt inte bra med många olika etniska nytillkomna grupper på ett och samma ställe. I framtiden ska skolorna inte ha stora grupper samlade för de är svåra att hantera. En del ungdomar behöver också flyttas från Ronneby för att där ska bli lugnt, säger skolområdeschefen Ronny Mattsson.
8:00
Hos Migrationsverket väntar 70 000 personer på att få hit sina familjer. Väntan kan bli upp till två-tre år. Migrationsverket prioriterar alla ärenden som rör asyl, för de kostar så mycket att ta hand om flyktingarna på flyktingboenden. Nästa år väntas 90 000 nya ansökningar om anhöriginvandring att komma in. Då när Migrationsverket har fått ut alla asylsökande och godkänt dem som nya medborgare med uppehållstillstånd. Då förflyttas ännu fler nya invånare ut i kommunerna. I värsta fall får de bo i barackläger. De har också rätt att söka sig vart de vill om de kan skaffa bostad på egen hand. 
15:24
Grunden till bråken i Ronneby är den segregation som finns. De nyanlända har inga svenska kompisar. Det säger Bosse Johansson som jobbar på ABF. I Ronneby är ungefär en av sex invandrare.  Det är grunden till sociala spänningar. De nya invånarna är i främmande land och känner nästan bara andra folkslag än svenskar. Det kommunen kan göra är att stötta ungdomarna på HVB-hem och introducera dem till svenska värderingar, säger kommundirektören Magnus Widén.
24.12.2016
Expressen beskriver här bråket genom de båda grupperna afghaner och syrier själva och vill tona ned vad som hände. Det låter då ungefär som om det var vilken grupp ungdomar som helst i min barndom, då det också förekom slagsmål mellan killar på skolgården. Där i Björkhagen samlades människor från olika håll, men från Sverige. Det var tillräckligt svårt. Här tror också ungdomarna i skolan att de har en framtid. Precis som vi visste på 50-talet. Vi hoppas att det är så även nu. Framtiden lär utvisa detta. Politikerna har skapat den här situationen och den lär bli värre tyvärr nästa år. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar