torsdag 22 december 2016

Sara Skyttedal vann över DN

DN ska betala 10 000 till Sara Skyttedal (kd) för att tidningen har använt hennes bilder på facebook i en utsträckning, som inte kan anses vara rimlig, utan att betala. Men parterna får betala sina rättegångskostnader själva. De uppgår till hundratusentals kronor. Jag känner inte igen min gamla tidning längre för så där småaktig var inte tidigare chefredaktörer. Det är väl självklart att man ska betala för bilder när någon påpekar detta. Det hade i det här fallet varit det enklaste också. Fyra bilder ansågs ha allmänintresse och nyhetsvärde och det var bland annat en bild från Israel med militärfordon, men annars får inte tidningen ta bilder från Sara Skyttedals privatliv.

Själv använder jag bilder från facebook ibland. Senast i går då jag publicerade bilder på den eftersökte terroristen med bilder från facebook. Dessa bilder har stort allmänintresse och dessutom är jag inte en tidning så kraven på mig är lägre. Men naturligtvis tar jag bort bilder ifall någon påpekar att jag ska göra detta. Händer dock väldigt sällan.

Ofta tror människor att det är samma krav på bloggar som på tidningar, är det dock inte. Meddelarskydd gäller för människor som vänder sig till mig och vill berätta något eftersom jag är journalist och författare, dock behöver jag inte ett utgivningsbevis, vilket dock alla tidningar även på nätet måste ha. En ansvarig utgivare behövs också hos dem och det är den som ställs inför rätta om mediet bryter mot någon lag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar