måndag 5 december 2016

Färre arbetar och betalar skatt i Sverige

UPPDATERAT
Arbetsförmedlingens GD Mikael Sjöberg säger att landet behöver 64 000 invandrare per år för att täcka den förlorade arbetskraft som behövs. I Sverige föds helt enkelt inte tillräckligt många barn och det är för få människor i arbetsför ålder i landet. De som finns i landet är inte utbildade nog, arbetar för lite och betalar för lite skatt och pensionsåldern behöver också höjas för att människor ska fortsätta att arbeta. 

Eftersom det kom kring 163 000 nya invånare förra året så kan man tycka att det borde räcka ett tag. Även i år kommer omkring 20-30 000 nya asylsökande, men det är fel sorts arbetskraft. Det är denna sorts asylsökande arbetskraft som har dominerat de senaste decennerierna genom den humanitära politik som Sverige har fört. Människorna som har anlänt nya måste försörjas under åtta år eller mer innan de kommer i arbete. I arbetsför ålder kommer år 2030 att vara kring 6,9 miljoner människor i Sverige. Nästan en miljon mer än nu. Men de som kan arbeta och betala skatt minskar ändå hela tiden, enligt statliga beräkningar.

I år kommer nettoinvandringen att bli cirka 70 000 människor och det är mer än nog. De närmaste åren kommer talen dessutom att öka och bli kring 97 000 år 2018. Detta är således tillräckligt och mer än så. Men nettoinvandringen beräknas sedan minska för att fler flyttar ut och inte tillräckligt många kommer in i landet. Regeringarna har länge ansträngt sig för att byta ut befolkningen i landet, vilket inte gör landets befolkning mer arbetsför. 

Staten har missräknat sig på hur stora kostnader som går åt till skolor, vård, omsorg, polis och socialväsende eller till invandringen som helhet. Staten är i nuläget skyldiga kommunerna tio miljarder, som inte är betalt för den nyaste invandringen. Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg ser bara till siffror, som är uppskattningar av framtiden och kan därför kräva fler invandrare än nu. Han får helt enkelt inte försöka se helhetsbilden för det är regeringens område.
7.12.2016
Omkring 75 000 invandrare kommer att få jobb under de närmaste två åren säger arbetsförmedlingen och "bara" 25 000 icke invandrare. Det beror av att arbetslösheten är mycket stor bland invandare. Bland de som är födda i Sverige jobbar redan mer än 80 procent. Efter tretton år har omkring 70 procent av männen, som har invandrat som anhöriginvandrare jobb i Sverige.2 kommentarer:

  1. I morse i tv sa Mikael Sjöberg att Sverige behöver utbildade invandrare för att täcka behovet som vi kommer att få eller som vi har.
    Och då kan jag bara säga: Lycka till!

    SvaraRadera
  2. Mikael Sjöberg är en bilmekaniker vars främsta merit är att han är kusin till Göran Persson.

    SvaraRadera