torsdag 3 juni 2021

Intellektuell tanke kan inte lösa alla problem

UPPDATERAT

 I GP skriver i dag Håkan Boström en ledare som beskriver hur det svenska samhället producerar aktiv okunskap om kontroversiella ämnen som klaner, invandring och brottslighet. Det medför att överheten och eliten lär sig att blunda för verkligheten. Det här har pågått endast i några decennier för så länge har klaner funnits i Sverige, men påverkan är stor när överheten är för rädd och feg och inte vågar ta i frågorna. 

Vetenskapsmän beskrivs ofta som intuitiva och praktiska samtidigt. Sådana människor är de som ser först vad som är vettigt och kan upptäcka nya fenomen. Medan om moralen lägger tabun som ett täcke över friheten att forska eller tänka vissa tankar så uppstår ett blint samhälle som styrs utan att våga ifrågasätta sina egna slutsatser. 

När statsminister Löfven sade att han "inte såg det komma" i november 2019 berodde det på detta förnekande av att vi i hundra år har vetat att ungdomar, pojkar, som invandrar till nya länder har en tendens att bli rotlösa och dras in i kriminella gäng. Det beskrevs av amerikanska sociologer. Det handlar inte om enbart ekonomi utan om grundläggande psykologiska och sociologiska mekanismer. 

I Tyskland är det inte kontroversiellt att säga på polisens hemsida att turkisk-arabiska klaner är ett hot mot samhället och de ska bekämpas av samhället enligt regeringen. Många av dessa klaner kommer från provinsen Mardin i sydöstra Turkiet och de har tagit sig via Libanon till Europa. Det stämmer in på Hjällbo. 

Bristen på klarspråk har skapat ordet EU-migranter (används fortfarande) om romer från Rumänien eller Bulgarien för dessa är utsatta och man ska inte peka ut folkgrupper, för det är fult eller straffbart i värst fall. Så journalister vågar inte annat än att använda omskrivningar. 

Det socialdemokratiska styre vi har haft i decennier har alltid haft åsikten att alla människor är likadana och bara de får rätt verktyg så löses alla problem. Experterna skulle skapa ett samhälle byggt på makarna Myrdals åsikter och syn på verkligheten. Så skapades en social ingenjörsvetenskap. Det blev ingen skillnad på naturvetenskap och sociologisk samhällssyn. 

Nu håller vi på att smärtsamt upptäcka priset, för att anta att experterna och politikerna kan lösa alla problem. Att regeringen alltid vet bäst och att folket på gatan inte har någon kunskap. Den får alla istället på universitetet, där det numera inte går att ens prata om kön utan att bli emotsagd. 

Samhället blir inte intelligentare av att införa tabu mot vissa sätt att uttrycka sig. Formspråk och strategi har präglat politiken och resten av samhället medan innehåll och ärlighet har fått backa. Helst ska människors bundenhet till kultur, biologiskt kön och historia förnekas, för det går inte att mäta eller bli till nya teorier. 

Och så kräver till sist Patrik Kronqvist i Expressen att kusingifte ska förbjudas i Sverige. Det fanns ett förbud tidigare fram till 1845 i Sverige, men då hade vårt samhälle förändrats från klansamhälle till ett samhälle där övertygelsen var självklar att det inte var bra att gifta sig med kusiner. Barnen kunde drabbas av ärftliga sjukdomar. Men nu behöver klaner få ett förbud för att begripa också detta. Det skulle dessutom minska klanernas makt långsiktigt. 

12:08

Det är en man med somaliskt ursprung, som nu är begärd häktad för mord på Osman Simmo försök till mord och grovt vapenbrott i Hjällbo. Darod är en somalisk klan. De har jobbat åt Ali Khan-klanen också. Sannolika skäl är den högre misstankegraden. 

12:52

Mannen är nu häktad. 


Kusin- eller sysslingsgifte i världen. I Mellanöstern och Nordafrika är det vanligt för att stärka klanernas makt. Faksimil från Wikipedia. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar