onsdag 27 maj 2015

Inte rädd för att dö

Så heter en bok, som Dannion Brinkley har skrivit. Han var inte världens bästa människa innan han upplevde döden genom att blixten slog ned i honom. Han fick nära-döden-upplevelser ett par gånger till i sitt skröpliga tillstånd, som gjorde att han insåg att det inte finns något helvete eller några straff efter döden, inte ens för en stökpelle eller militär, som han hade varit. Det finns bara domen över honom själv när han dör. Och upplevelsen av vad andra som han har mött har upplevt. Han får känna deras känslor. 

Att han kommer tillbaka till livet gör att han ändrar sitt sätt att leva, dels för att han måste, han är gravt fysiskt handikappad av blixtnedslagets skador i kroppen och han har kopplats om inuti, så att han han höra vad andra människor tänker och känner. När hans vänner hälsar på honom på sjukhuset vet han att de tror att han snart ska dö, vad de än säger till honom.

När han till slut kommer hem igen vill hans vänner att han ska hjälpa dem att vinna pengar på sin förmåga att förutsäga framtiden. Han gör också så, men kräver av dem att lämna en del av vinsten till välgörenhet. Han blir ständigt besviken på att de inte gör detta utan behåller allt själva, och att de till och med tycker att det var de, som var så duktiga att se vem som skulle vinna matchen eller loppet. Till slut begriper han att han kan hjälpa döende att övervinna sin rädsla för döden och att detta är hans livsuppgift. 

Om vi kan övervinna vår rädsla för döden gör vi oss också av med vår rädsla för livet, menar han. Boken är skriven 1995 och Dannion Brinkley är född 1950. På försättsbladet står detta:"Den här boken tillägnas fyrtiotalisterna: efter hand som vi kommer att ställas inför vår egen dödlighet. Och för att hjälpa dem vi älskar och som har älskat oss att ställa sig för sin egen!! Må vi ta oss an vårt liv med värdighet i dessa tider."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar