måndag 17 april 2017

Turkiet är islamistiskt

Turkiet passar i EU när helvetet fryser till is skrev jag förra året i mars. Och det är så att Turkiet har infört att barn kan ha sex om de vill mellan 12-15 år. Detta beslutade Författningsdomstolen i Turkiet förra året och detta trädde i kraft den 1 januari i år. Erdogans fru har i tal sagt att "haremet var en skola för medlemmar av den ottomanska dynastin och en undervisningsinrättning, som förberedde kvinnor för livet". President Erdogan har sagt på kvinnodagen 2016 att kvinnans roll är som mor och att hon ska ha minst tre barn och att förespråka abort är förräderi. I Turkiet mördas en kvinna ungefär varannan dag året runt av sin egen man. 

Turkiet vill återupprätta det Ottomanska riket som gick under 1923 och omfattade Israel, Jordanien och Egypten plus Grekland, Serbien och Rumänien. Nu har president Erdogan fått större maktbefogenheter som president och kan utse ministrar, förvaltningschefer och domare. Han vill återinföra dödsstraff. Det var en eftergift till EU att det togs bort. Turkiet vill ha ett nytt slags kalifat och återvända till ett islamistiskt synsätt med ett paradis på jorden. Samma synsätt har funnits hos mänskligheten i olika varianter och president Erdogan ser kristna som landsförrädare.

Sex är så intressant i Turkiet för att muslimer är strängt hållna när det gäller kvinnor, men mot "otrogna" går det bra att göra vad som helst. Och att presidentens fru har haremet som en förebild säger allt. Religion och politik förväxlas i alla muslimska länder för det gjorde Muhammed, som var analfabet och skådade ljuset som militär och politisk ledare. Denna sammanblandning av olika delar i samhället fortgår än i denna dag, vilket valet i går visade i Turkiet som stärkte president Erdogans makt. 

Utrikesminister Wallström protesterade på twitter mot Turkiets nya barnsexlag och det blev protester mot detta i Turkiet och Sveriges ambassadör kallades till möte i Turkiet. Det var skandal tyckte Turkiet att Sveriges utrikesminister skrev så. Det var spekulationer. Och detta omskrevs i pressen i Sverige, men sedan blev det tyst. Men utrikesministern stod på sig och ville inte be om ursäkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar