tisdag 17 maj 2022

Biskopen i Göteborg fördömer yttrandefriheten

 Det är Susanne Rappman som är biskop i Göteborgs stift och hon uttalar sig tillsammans med muslimer och säger att det är "islamofobiska hatattacker" som Paludan har fått tillstånd till att göra gentemot muslimer och koranen. Hon skriver förstås med stort K på koranen. Ursäkta mig! 

Hon uttrycker att detta till och med hotar religionsfriheten. Hur då? Det säger hon inte, men hon menar att de lidanden som muslimerna går igenom är ett hot som gör att de inte har möjligheter att leva värdiga liv. Att någon bränner en bok gör att dessa religiösa inte kan leva värdiga liv? Menar hon verkligen det? 

Vad är då ett värdigt liv? Ordet värdighet kommer från det latinska dignitas. Det står i deklarationen om mänskliga rättigheter paragraf 1 "alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter". Mänsklig värdighet är medfödd, positiv och gör att människor känner sig tillfredsställda och uppfyllda av mening. Slaveri är motsatsen eftersom människor då inte är värdiga utan har fråntagits sin värdighet och behandlas som objekt. 

Värdighet kan också beteckna människors uppträdande när de gör det med allvar, anständighet, lojalitet, generositet och stolthet. Men när muslimer skriker och slänger sten på någon som fått tillåtelse att ha ett möte är det inte värdigt. Inte heller när de attackerar poliser, som är statens representanter. Värdighet säger att människor kan förbättra sina liv genom att fatta beslut om att leva värdigt. 

När muslimer motsätter sig svenska lagar och förordningar är det uttryck för deras seder och bruk. Men när de vill att svenska lagar ändras för att islam ska få överhöghet över vad svenska lagar säger är det inte värdigt. Om muslimer inte känner sig värdiga och därmed uppfyllda av tillfredsställelse och mening så får de göra något åt det. Men inte bryta mot svenska lagar. 

Det biskopen i Göteborg nu gör är att sätta sig över svensk lag och mena att religion måste gå före lagar. Det är exakt detta som extremister menar. För den religiösa lagen sharia ska enligt dem gälla över svensk lag. Det är att göra religion politisk istället för att begripa att religion, att tro på något, är väsensskilt från stiftade lagar. Sharia menar att denna övergripande lag kommer från Allah. Men lagar i Sverige kommer inte till av Guds nåde. De skapas av människor med förnuft för att inte kriminella ska ta över i samhället och anarki råda. 

Att Sverige har yttrandefrihet hotar inte religionsfriheten, som biskopen påstår tillsammans med muslimer. Alla får säga vad som helst om tron på högre makter. Och det är fritt fram att tro på vad som helst: asagudar, naturgudar i träd, många gudar eller en gud. Det är också fritt att inte ha någon uttalad tro alls. Det är vad religionsfrihet betyder. Inte att en religion ska ha möjlighet att stoppa ett lands lagar. Religion betyder att återknyta och har varit ett sätt för människor att förklara det de inte begrep med förnuftet. Att tolka vad som hände människor och i naturen. Men förnuftet tog över genom vetenskapen, som kan förklara bättre än tro vad som är verkligt, mer så än fantasin och extremismen hos människor. 

Islam är fredens religion sägs det, men det finns avarter också där. Värdighet är inte vad som kännetecknar en del anhängare. Utan enbart våld. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar