tisdag 26 januari 2016

Barnen förhindrade fler mord

UPPDATERAT
Det var barnen själva som fick stoppa knivbarnet på HVB-hemmet i Mölndal i går morse när han hade överfallit Alexandra Mezher, 22, bakifrån och knivstuckit henne i ryggen. Det kunde annars ha blivit fler offer. På ett HVB-hem ska det finnas en personal per boende och här var det bara barn i närheten? Hur gamla är barnen egentligen undrar också förstås alla när en 16-åring från Algeriet, som knivskar en kvinna i ansiktet, som inte ville ligga med honom, har visat sig vara 23 år. 
Vårdaren Alexandra Mezher
 stacks ihjäl
på ett HVB-hem i går.
Hon blev 22 år. 

Under hösten 2014 genomförde fackförbundet Vision en enkät på HVB-hem och 250 personer svarade på den. Då uppgav 68 procent att de arbetade ensamma alltid eller ibland. De blev utsatta för våld eller hot från brukare uppgav 63 procent. De kände sig inte trygga på sin arbetsplats sade 46 procent. Boendet hade inte tillräckligt med personal efter antalet brukare sade 30 procent. Verksamheten hade inte tillräckligt med resurser för att ge samtliga boende stöd sade 37 procent. Dessa siffror har säkerligen inte förbättrats med tanke på att HVB-hem numera uppgår till något tusental i Sverige och den stora inströmningen av nyanlända migranter som är ensamkommande barn. Det kom kring 35 000 förra året medan antalet som beräknades komma var 8 000.
Vårdaren Karen Gebreab
slogs ihjäl 2011 i häket
i Flemingsberg. Hon blev 24 år. 

Undantag från reglerna för HVB-hem har redan gjorts på Socialstyrelsen och nya regler skulle träda i kraft den 1 januari i år. Boendena behöver inte vara bemannade dygnet runt och barnen kan få dela rum. Barnens trygghet ska dock säkras, men tydligen inte personalens. Föreståndaren behöver inte heller vara högskoleutbildad. Detta så länge inte uppenbart psykiskt störda personer med funktionsnedsättning vistas på boendet. 

Jag tycker det här mordet påminner mycket om vad som hände i häktet i Flemingsberg 2011 då en häktad slog ihjäl en vårdare Karen Gebreab. Hon var också ung, 24 år, och ville bara hjälpa de intagna. Ingen såg faran. Häkteschefen fick avgå efter detta. Vem ska avgå nu? Nä nu åker istället statsminister Stefan Löfven till Mölndal och kallar detta en tragedi. Jaså? Var det inte mord och är inte politikerna skyldiga till detta? Precis som en kusin till Alexandra Mezher sade i går.
12:06
Jo Alexandra Mezher jobbade helt ensam. Det hade väl varit bättre att inte ha någon bemanning alls. Då hade hon levt i dag. Men inget fel har upptäckts när hemmet har granskats. Det är förfärligt ända från början till slut. Att vi tar emot ensamkommande flyktingbarn och tror på vad de säger. Ingen koll. De är ju oskyldiga barn. Och att de får bli omhändertagna på boenden, som kostar minst 1 900 per person och dygn för staten. Fullkomligt gräsligt! Det finns inga ord som räcker till. 
16:48
Reaktionen på mordet blev densamma som på Ikea i somras: bort med alla knivar. Allt ska låsas in och bara vara tillgängligt tillsammans med personal. Så ska det vara i Mölndals kommun.

Här skrev jag som av en händelse om detta igår också. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar