lördag 2 januari 2016

Flyktingar har resistenta bakterier

Den stora flyktingströmmen till Sverige har orsakat att fler fall av smittade med resistenta bakterier har upptäckts i Skåne. Varje år ökar antalet smittade i hela landet, men Skåne är särskilt utsatt. Det är MRSA-bakterien som har kommit med de flyende. Den är svårbehandlad och i värsta fall leder den till amputation. 

I november 2015 hittades 102 fall i Skåne, mer än en fördubbling mot årets första månader. Bakterien brukar sätta sig i huden, näsan och svalget. Det är barn och äldre sjuka som drabbas mest av bakterien. Fler och mer antibiotika måste användas inom sjukvården för att behandla detta och det i sin tur innebär att fler multiresistenta bakterier kan skapas. MRSA finns numera i den normala floran av bakterier på sjukhus runt om i världen. Undantaget är Norden och Nederländerna. Bakterien orsakar i sig självt inte dödsfall hos friska människor, men är dödlig ihop med sjukdomar och kan orsaka blodförgiftning och tillväxt på hjärtklaffar med döden som följd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar