måndag 21 november 2016

Svenskarna jobbar mest i EU

Hela dryga 41 år förväntas svenskar vara tillgängliga för arbetsmarknaden under sitt liv. Det är flest år i EU. Antingen som arbetande eller arbetslösa. Det gäller alla över 15 år. Och sist på denna lista hittar vi Italien, som bara behöver vara tillgängliga i 30,7 år. Snittet för hela EU är 35,4 år. Nederländerna är nummer två på listan med nästan 40 år. Kvinnorna jobbar mindre än männen och förväntas vara tillgängliga för arbetsmarknaden nästan 33 år sett till hela EU medan männen förväntas vara det i nästan 38 år. Båda länderna i Europa utanför EU Island och Schweiz har folk som förväntas jobba mer än andra. För Island 46,6 och för Schweiz 42,5 år. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar