söndag 9 december 2018

DN är för globalismen och George Soros

Det är meningen att vi alla ska ingå i ett världssamhälle, där var och en kan resa vart den vill och alla ta del av allt de andra har. George Soros är en av de män som står bakom den nya världsordningen. Och DN försvarar honom i en ledare. Han är enligt DN en förebild som EU bör försvara. Ja det var han som låg bakom att Sverige drabbades av ekonomisk kris på 90-talet så att människor fick gå från hem och företag i landet. Räntorna steg till 24 procent som högst. 

Lars Bern skriver om detta i Nya Dagbladet att George Soros blev banksläkten Rotschilds hjälpande hand för att manipulera finansmarknader och politiker efter släktens godtycke. Soros byggde upp sin miljardförmögenhet genom insiderinformation om marknaden och hänsynslösa spekulationer. De som står bakom globalismen är banker och företag som har manipulerat i kulisserna för att påverka politiker så att det gynnar dem maximalt. Detta har pågått under många år.

Soros låg bakom welcome to EU, som informerar unga män om vilka fina möjligheter det finns om de bara kan ta sig till EU. Detta har destabiliserat nationalstater och välfärden i Sverige och andra länder genom att underminera arbetsmarknadspolitiken. Soros undkom som jude i sin ungdom genom att låtsas att vara kristen. Och han kände inte någon skuld alls eftersom han inte kunde göra något åt de andra judarnas öde. 

Globala regelverk och avtal ska ersätta nationella lagar och regler inom nationerna. Överstatliga organ ordnar detta som FN, EU, Världsbanken mm. Fri rörlighet ska finnas över gränserna för fri migration. Se här FN:s migrationsavtal som ska skrivas på i början av veckan av Sverige. Ingen debatt har förekommit i riksdagen om detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar