måndag 17 december 2018

Tiggeri förbjuds i Vellinge

UPPDATERAT
Vellinge kommun gick vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen med sin begäran att kommunen inte ville ha "passiv penninginsamling" lika med tiggeri inom vissa avgränsade områden i kommunen där detta riskerade att störa ordningen. Högsta Förvaltningsdomstolen går på samma linje och menar att detta är rimligt. 

"Frågan är därmed om ett förbud mot penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Härvid kan konstateras att kommunen har avgränsat tillämpningsområdet för föreskriften om passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem."

Detta handlar om att kommunen har avgränsat områdena för förbudet och att de inte behöver bevisa i förhand att ordningsproblem uppkommer. Det räcker med att de säger detta. 

"Vellinge kommun har alltså haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar som betecknats som passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare har föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot ordningslagen. Vellinge kommuns överklagande ska därför bifallas."

Detta betyder att andra kommuner nu också kan få bort tiggare på platser där kommuner menar att detta kan störa ordningen. Vellinge kommun överklagade Kammarrätten i Göteborgs utslag och fick rätt. Det var på tiden!
13:21
Förbudet införs genast på fem platser i Vellinge: platserna är Stortorget och Lilla torg i Vellinge, Bäckatorget, de västra delarna av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Nyckelhålsparken i Höllviken och Skanörs hamn. 
18:33
Enligt Froga Stanescu som tigger i Stockholm skulle det bli mycket värre för familjerna i Rumänien med förbud överallt. Och de får dessutom mycket mindre per dag i dag än tidigare. Omkring 100-150 kronor per dag. Rumänien får dock massor med pengar från EU för att stödja sina invånare. Det är hela 31 miljarder euro avsatta fram till år 2020. Sverige ger också extra hjälp till Rumänien. Tiggeri är ett yrke och tiggaren klär sig för att få största möjliga medkänsla. Men de flesta skulle stanna i hemlandet om de hade resurserna där. 

Här skrev jag tidigare om en tiggarliga som förde ut miljoner till Bulgarien. 

Hoppets stjärna hjälper fattiga i Rumänien liksom Erikshjälpen
och Hjärta till Hjärta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar