måndag 13 maj 2019

Ekonomin brakar i Sverige

UPPDATERAT
Nu visar sig konsekvenserna av den stora invandringen och Sveriges Kommuners och Landstings undersökning av ekonomin visar att var tredje landsting (region) och var fjärde kommun går med underskott. Förutom den stora befolkningen säger SKL att det beror av att skatteintäkterna inte ökar lika mycket som förut. Hundra personer som jobbar ska försörja 80 stycken genom sitt arbete. Tidigare år har det varit "bara" 75 som försörjdes. 

Av Sveriges kommuner gick 69 med underskott under 2018 och sex av 20 regioner (landsting) gick med underskott. Det är både pensionärerna och barnen som kostar pengar medan de som jobbar inte blir fler. År 2022 kommer Sverige behöva 38 miljarder mer än i dag. Särskilt i Skåne har Hässleholm och Ystad flaggat för underskott till följd av det stora flyktingmottagandet som går över till kommunerna från staten. Under 2018 har kommunernas och regionernas skulder ökat med 51 miljarder. Skatterna behöver höjas är slutsatsen.
12:22
Här berättar moderater att vi har fortfarande den näst högsta invandringen av asylsökare i EU under 2018. I förhållande till folkmängd. Och för någon utan gymnasieutbildning tar det 18 år innan den kommer i arbete. Varannan arbetslös är utrikesfödd och regeringen förbereder nu att ta emot ännu fler för själva flyktingkrisen anses över. 
14.5.2019
Här berättar Europaportalen att svenska folket är mycket negativa till flyktingar. Det är 51 procent som inte vill ta emot fler flyktingar. Svenskar är på tredje plats bland de mest negativa invånarna i Europa efter Italien och Polen. Detta trots den massiva propagandan från regeringen i frågan.
17.5.2019
Enligt SKL:s ordförande Anders Knape (m) så kommer anhöriginvandringen att kunna bli lika stor som den tidigare asylmottagningen under 2015-2016. Han varnar för detta, men säger samtidigt att det inte är en prognos, för ingen vet hur det blir. I år lättar regelverket för denna anhöriginvandring. Generösare regler för anhöriginvandringen införs i sommar. Det handlar framförallt om syrier, som får rätt att invandra till sin familj. Som familj räknas make, maka, registrerad partner eller sambo, och barn som är under 18 år. Andra släktingar eller barn som är 18 år eller äldre kan inte komma till Sverige om personen har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. För den som är under 18 år räknas föräldrarna som närmaste familj.
Ända till förra året så klarade Sverige av den demografiska förändringen.
Det betyder att befolkningen som inte arbetade ökade.
Men från i år går det inte längre.
Faksimil från presskonferensen på SKL. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar