fredag 15 december 2023

Lätt att ge 8-åringar klimatångest

 Denna lilla 8-åring fick veta i lågstadiet att planeten gick mot en klimatkatastrof. Hon såg då Al Gores film En obekväm sanning. Sedan dess är hon fast i klimatkaoset precis som Al Gore också är. Eftersom han har fått Nobels fredspris för detta klimathot, så kan han ju inte ändra sig. Vi som inte tror på att människan har all skuld till vad som utspelar sig på jorden är särskilda förnekare av klimatet. Detta är en religiös tro som ger människor skulden för allt, delvis underbyggd av vetenskap. 

Al Gores profetia om att polarisen skulle vara borta år 2014 kom på skam. Men ibland går även skam på torra land så inte heller har några låglänta öar försvunnit i havet. Om det inte gäller Skånes stränder förstås, men där är inlandsisen skyldig, som tryckte ned stora delar av Sverige under tusentals år, men när isen släppte trycket så att Sverige åter reste sig så sjunker istället Skåne så stränderna borde inte bebyggas. Inlandsisar lär komma tillbaka igen på jorden säger vetenskapen. 

Mimmi Björnsdotter Grönkvist är lika skräckslagen nu som hon var som 8-åring. Hon kanske borde läsa lite som står på den här internetsidan där inte allt är svart-vitt. Solen är jätten i vårt planetsystem och utan den stjärnan så hade vi inte funnits. Inte heller hade jorden utvecklats som den har gjort. Och att vi dessutom har en stor måne, som reglerar hur världshaven rör sig är också något att ta hänsyn till när det talas om havsnivåer. Men ingen vill flytta på månen. Den är dock ändå på väg bort från oss med några centimeter per år beroende på tidvattnet som bromsar vår planet. 

Vår planet har en nästan cirkelrund bana runt solen, inte så långt utdragen som den kunde vara. För om det var så då skulle vi ha det mycket varmt en del av året och så fullkomligt iskallt två perioder under året. Det är lika lätt att tro att någon gud har ordnat detta så att vi kan leva här. Så tror andra religiösa. Den nästan cirkelrunda banan gör att större delen av planeten är lämplig för människor att bebo. Nästan ett mirakel. Eller hur? En miljon jordplaneter skulle få plats inuti solen. Också ett mirakel? Hur kommer det sig att vi finns överhuvudtaget? När man inte vet hur det har gått till blir man lätt religiös. 


Det senaste klimatmötet anses av en del som en framgång för där talades det för första gången om fossila bränslen och att de behöver fasas ned. Men naturligtvis behöver vi alla sorters bränslen för att hålla vår nuvarande grad av utveckling levande under de närmaste hundra åren. Detta utspelades i ett oljeland och även nästa gång hålls COP29 i ett oljeland. Faksimil från Klimatsans. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar