lördag 3 februari 2024

Hur ser världen ut om 40 år?

 Apropå filmen jag skrev om i går där det gick drygt 40 mellan de båda åren 1973 och 2016. Hur ser världen ut om 40 år? Jo då är alla kringleder runt Stockholm klara och alla som bor på Värmdö och i Nacka slipper betala för att åka över Skurubron till Stockholm. Den är betald sedan länge. Alla har begripit att klimatpropagandan var bluff för vädret varierar alltid. Det bestäms inte av människor. Till slut har det blivit klart att politikerna och FN bara ville ha mer makt. Nästa generation har vuxit upp och alla mina barnbarn är vuxna och har själva barn. 

Det har blivit så att nästa generation begriper att de inte kan vara terrorister i någon tros namn. Det är helt galet har de insett. Människor har begripit att de inte behöver gå i någon guds ledband utan att de själva har del av det gudomliga och att detta är kärlek och glädje. Sorg och elände är borta till slut för alla begriper också att miljarder i förmögenheter är så kortvarigt och inget kan tas med till nästa nivå efter döden. 

Alla motsättningar mellan folken på jorden är borta för alla inser att de inte behöver finnas. Putin är död sedan länge och i Ryssland har alla kloka människor istället tagit över. Maktmänniskorna har minskat i antal till nära noll. De som har makten i olika länder är intelligenta och värnar om de andra människorna. 

Mänskligheten har minskat i antal för ingen kvinna vill längre föda fem eller sex barn. Det är ett passerat stadium bland folken på jorden. I Sverige har brottsligheten minskat till något liknande som den var innan alla kriminella tjänade pengar på andra i Sverige. Narkotika är inte längre så populärt eftersom människor har insett att de kan få egen glädje inifrån sig själva. Den behöver inte komma utifrån. 

Rymdresorna har stannat av för de är för kostsamma och varför ska vi annektera en ny planet när vi har en så bra redan. Människorna ser till att lägga alla resurser på att göra det så bra som möjligt för alla människor på den planet där vi redan finns. Kommer det att finnas flygande farkoster för var och en? Jo antagligen. Trångt i luften. Men ny teknik kommer alltid att finnas för människor kan inte sluta att vara kreativa. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar