lördag 23 december 2017

Statens kostnader för pensioner till invandrare fördubblas

UPPDATERAT
Pensionsmyndigheten beräknar att kostnaden för pensioner till invandrare kommer att stiga från 43 miljarder nu till omkring 86 miljarder år 2060. Detta beroende på att de som kommer hit har låg utbildning och inte hinner jobba in sina pensioner. Detta gäller garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd som staten står för när det gäller invandrare. Barnbidraget i Sverige kostar nu kring 30 miljarder per år som jämförelse. Prognosen för pensionerna bygger på en invandring kring 110 000 personer i framtiden, som SCB beräknat, och att integrationen inte förbättras från den nivå den nu ligger på. Vi får väl hoppas att alla som regerar landet inser att prognosen är för stor vad gäller invandring och drar ned denna till en rimlig miniminivå också i framtiden. Och att vi inte tar emot kriminella och terrorister i framtiden. Samt att integrationen fungerar. Mycket att hoppas på. 

Men den glada nyheten är att efter 30 år så är invandrare ändå integrerade i det nya landet. Mer eller mindre för de litar till andra medborgare i landet har konstaterats i Danmark. Inte längre bara till klanen. Detta förutsett då att de inte bor i segregerade områden. Detta är ett mått på integration så gott som något menar två forskare i dag på DN Debatt. Fast vi i Sverige har nog inte råd att vänta 30 år på att detta ska ske. Och eftersom denna undersökning måste ha sett bakåt i tiden är det som nu har hänt något helt annat än vad som hände för 30 år sedan. Då på 1980-talet levde vi i ett helt annat samhälle och tog inte emot så många hundratusentals invandrare som nu har kommit till våra länder. Danmark med 5,7 miljoner invånare tog emot ungefär hälften så många invandrare som Sverige under de senaste åren, men har ett mycket striktare förhållningssätt till invandrare. Bidragen till invandrare i Danmark sänktes radikalt hösten 2015. 
12:00
Invandringen till Sverige är fortfarande rekordhög i ett historiskt perspektiv. I år beräknas minst 50 000 ha kommit till och med november inkluderat asylsökande och anhöriga. Så höga siffror var det aldrig före 2014. Utom under kriget på Balkan i början av 90-talet. Då blev det mycket riktigt kris i Sverige. Och nu går vi fortfarande på knäna med tanke på de 163 000 som kom år 2015. Och de 30 000 ensamkommande som har fått tillåtelse att stanna av regeringen bara de tänker studera på gymnasiet. 
Efter 15 år är det stor skillnad i hur många som arbetar
mellan inrikes och utrikes födda.
Faksimil från Google
och SCB. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar