onsdag 8 augusti 2018

År 2018 slutade vi prata så mycket om Hitler

I år är det sensationella året då vi slutar prata så mycket om Hitler, 30-talet och nazismen, för den ideologin betyder inte särskilt mycket numera. Den samlar väldigt få anhängare. Men istället har sverigedemokraterna fått bära hundhuvudet och nazist-anklagats, vilket har fått dem att gör en film om socialdemokraternas historiska arv. Filmen plockades ned från youtube, men efter protester fick den visas igen. Självklart måste vi även historiskt någon gång gå vidare från det fruktansvärda som inträffade innan de flesta av oss var födda. 

Europa och världen håller på att gå vidare till 2020-talet då vi ställs inför nya avväganden. Under 1800-talet sågs naturen som det som skulle besegras och mänskligheten gjorde detta i så hög grad att miljön fick lida. Detta har i sin tur också gått till överdrift, så att vi har trott att vi kan bestämma jordens klimat. Det går nog inte, men vi kan hjälpa till genom att inte förorena naturen mer än nödvändigt. Det största problemet är dock att vi människor ständigt blir fler. Befolkningsökningen är ett par människor i sekunden på jorden. Vi har samsats med andra djur och med naturen, men nu är vi en invasiv art, som har brett ut oss överallt.

Arter som blir trångbodda och för många råkar i konflikt med varandra och det är människan ett exempel på. Hur vi ska lösa detta är ett bekymmer med de stora folkomflyttningar som det har medfört. I vårt land kommer vi nu att få ett parti sverigedemokraterna, som en femtedel eller till och med fjärdedel av folket kommer att rösta fram om en månad. Om vi ska fortsätta att ha ett demokratiskt samhälle måste även denna del av befolkningen få höras och tas med i diskussionen. 

De andra sju partierna har hitintills tyckt sig ha monopol på godheten medan sverigedemokraterna har fått stå för ondskan. Detta är ett synsätt som är gammaldags och inte går att upprätthålla när så många bland vår egen befolkning inte ser det så, utan istället oroas av att vi blir tvungna att ta emot så många nya invånare genom politiska beslut. Över en halv miljon människor ska integreras de kommande åren. Migrationsverket menar att 181 000 ska tas emot till 2021 och vi har tagit emot omkring 300 000 asylsökande och anhöriga redan under de senaste åren.

Aldrig någonsin har det varit en så stor invandring i Sverige. Vårt välfärdssystem är inte byggt för detta. Det kollapsade redan på 90-talet när det var krig i södra Europa och människor flydde hit från Balkan. Då skylldes allt på 40-talisterna som hade det så bra. Det skulle de inte ha och så gjordes försäkringssystemen om så att denna åldersgrupp fick mindre utfall i sina pensioner. De äldre skulle betala för att det kom unga, nya människor till Sverige. 

Vi har ännu inte sett de största och svåraste konsekvenserna av den förda regeringspolitiken. Kommunerna kommer nästa mandatperiod att få betala mer och mer. Alla nya invånare ska få välfärd av kommunerna när det har gått två år sedan ankomsten och de ska föras över från staten till kommunerna. Staten ska inte betala längre. Skattehöjningar är att vänta ända upp till fem eller sex kronor i kommunerna för att klara detta.

Kommunerna behöver kring 59 miljarder mer i skatteinkomster år 2021 för att klara kostnader och välfärd. Redan har 162 kommuner (av 290) höjt skatten sedan 2014. Men under valåret 2018 har de aktat sig för att höja och istället har de tvingats skära i kostnader. Paradoxalt nog är det brist på arbetskraft trots den kraftiga invandringen. Många människor har anställts i välfärden i kommunerna, för att vi har så många nya invånare, som behöver socialsekreterare och bidrag. Personaltätheten har ökat där men då blir bördan tyngre för näringslivet. Hela ökningen av sysselsättningen kan bli i kommunsektorn fram till 2025, vilket vore katastrofalt.


Vi befinner oss i en helt annan tid än 1930-talet.
Dags att inse detta.
Faksimil från Google. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar