torsdag 16 augusti 2018

Sverigedemokraterna ökar bland kvinnor

UPPDATERAT
Sverigedemokraterna är traditionellt "killarnas parti", men nu ökar andelen kvinnor som röstar på dem. Om lika många kvinnor som män skulle rösta på sd skulle detta parti bli störst. Av anslutna till LO sympatiserar 20 procent kvinnor på sd. Det är stor skillnad på åldersgrupper bland kvinnor. I gruppen kvinnor över 65 år - således pensionärer - är det fortfarande kring 40 procent som röstar på socialdemokraterna. Föreståeligt eftersom denna grupp är uppväxt med fostran in i "rörelsen". Men i gruppen förstagångsväljare är ofta sverigedemokraterna största parti. Bland både kvinnor och män. 

Sverigedemokratiska kvinnor tycker att männen är förtryckta i dagens Sverige. Kvinnor får oftare hand om barnen i vårdnadstvister och män har sämre skolresultat. Psykisk och fysik ohälsa drabbar män lika ofta som kvinnor, men det förtigs. Tidigare har kvinnor varit mycket flyktingvänliga, men detta har ändrats och kvinnor har blivit mer kritiska, men de är också rädda för att rösta på sd för att de skulle anses som "rasistiska" eller ogillas för att de röstar på ett parti med nazistiska rötter.

Sd:s kvinnor gillar inte heller kvotering eller genuspedagogik utan anser att jämlikhetsidealet bortser från skillnader mellan människor när alla ska passa som till exempel brandmän. Eller poliser. Staten ska heller inte lägga sig i hur familjer delar upp vårdnaden av barnen, tycker sd-kvinnorna. Sd som parti håller på att bli mer rumsrent och partiet tas på större allvar i dag när de har suttit två perioder i riksdagen. Därför vågar också fler kvinnor rösta på dem. Personligen känner jag kvinnor som tänker rösta på sd, som protest mot de andra partierna, och för att det är på tiden att sd får ta ansvar för sin politik.

Det är upp till varje lärare att berätta om sverigedemokraternas nazistiska rötter tycker Olle Linton i Lärarnas tidning. Men Stefan Jakobsson från sd menar att lärare inte ska ta partipolitisk ställning inför sina elever. Sant tycker jag, som aldrig har hört en lärare prata partipolitik inför någon klass.

17.8.2018
I Norrland tappar socialdemokraterna röster till sverigedemokraterna. Norrland som har varit ett s-fäste i många år liknar nu mera resten av Sverige i opinionen. Besvikelsen över brott och att inget görs plus hur de gamla behandlas och sjukvården gör att sd har ökat med 71 procent jämfört med förra valet i nordligaste Sverige. 


En sammanfattning av olika opinionsinstituts
siffror i augusti. De olika partiernas
ställning inför valet 9 september.
Faksimil från Google. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar