torsdag 23 augusti 2018

Sveriges tillväxt minst i Europa

När tillväxten per capita räknas ut så ligger Sverige längst ned i staplarna över Europa. Allt som den nuvarande regeringen har företagit sig under fyra år har inte ökat tillväxten för den enskilde. Och mycket riktigt så vill nu socialdemokraterna höja skatterna med fem miljarder. Regeringen vet att kommunerna behöver mer i statsbidrag för att klara att ge mer i bidrag till alla nytillkomna. Vi har tagit hand om en stor del av världens omflyttning av befolkningar under fyra år och nu ska vi betala ännu mer än förut för detta. Rumäniens tillväxt per capita är störst i tabellen. Kanske kan nu tiggarna återgå till sitt eget land? Vi har bidragit med deras inkomster genom gåvor och genom statsbidrag. EU har det senaste decenniet satsat miljarder på att hjälpa Rumäniens fattiga. För åren 2014 till 2020 avsatte EU 336 miljarder kronor (31 miljarder euro), varav cirka 51 miljarder (4,7 miljarder euro) i socialfonder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar