torsdag 30 mars 2017

Brå räknar 106 fall av dödligt våld 2016

UPPDATERAT
Här nedan kan ni se det dödliga våldet under 2016, som Brå (Brottsförebyggande Rådet) har kommit fram till i dag. Det är 106 stycken fall Brå har räknat under året 2016 och det har jag och Elisabet Höglund också gjort och vi har kommit fram till siffrorna 159 respektive 162. Jag har fortsatt att räkna under 2017 och det dödliga våldet ligger hitintills på tre i veckan: misstänkta mord/dråp eller vållande till annans död. Precis som det gjorde under 2016. Jag har bett att få ta del av statistiken Brå har, men förmodligen har de inte som jag och Elisabet Höglund räknat varje fall och beskrivit dem. Det är en gladstatistik som Brå presenterar. Jag hoppas att det går att reda ut hur de för den statistiken. Skillnaden kan bero av att de räknar domar i målen, men de döda finns ju där ändå. Offren ska räknas!


Faksimil från Brå


10:05

Jag fick svar av Nina Forselius på Brå genom att hon skickade mig sammanfattningen av Brå:s rapport. Den ger heller inte svar på hur skillnaden kan vara så stor. Så här står det: "Statistiken över antalet anmälda brott som avser fullbordade mord, dråp, barnadråp eller misshandel med dödlig utgång ger en överskattad bild av det faktiska antalet fall av dödligt våld. I den statistiken redovisas nämligen samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det funnits anledning att utreda om dödligt våld kan ha varit dödsorsaken. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olyckor eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare förekommer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp. I anmälningsstatistiken ingår även dödligt våld som begåtts utomlands, men som anmälts i Sverige."

Detta säger inte heller hur skillnaden kan bli så stor. Jag har inte räknat med dödligt våld som begåtts utomlands. Och naturligtvis har jag inte räknat självmord, olyckor eller naturlig död. Inte heller har jag räknat flera polisanmälningar, dubletter. Självklart. Personligen så anser jag att det behövs en fortsatt räkning av brottsoffer, för här klarar inte Brå av att föra den, vilket i sin tur kan bero av Noa, som jag tidigare har skrivit om. Siffrorna från polisen är således inte korrekta och den som sitter på dessa verkar vara en person Mikael Rying. Honom har jag sökt, men han behagar inte höra av sig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar